Privacy Statement

Privacy statement

De werkwijze van CPOZ is gebaseerd op transparantie en kennis delen. Alvorens kennis te openbaren en te delen wordt altijd toestemming gevraagd aan de bronnen om deze acties te mogen uitvoeren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen kennis uitwisselen rechtstreeks tussen groepen - private uitwisseling - en kennis publiekelijk openbaren via bijvoorbeeld de website van CPOZ - publieke uitwisseling -. In het geval van publiekelijk openbaren wordt informatie zo nodig en waar mogelijk neutraal gemaakt alvorens het wordt aangeboden.

CPOZ maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging en geheimhouding persoonsgegevens

CPOZ in de rol van opdrachtnemer zal de personen die in haar dienst zijn dan wel werkzaamheden ten behoeve van haar verrichten verplichten tot geheimhouding met betrekking tot persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen.

Opdrachtnemer treft voldoende maatregelen met betrekking tot te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien deze overeenkomst eindigt, eindigt daarmee tevens het recht van opdrachtnemer om nog langer gegevens van opdrachtgever te verwerken. Dit kan doorbroken worden indien en met toetstemming van opdrachtgever om gegevens bewerking te continueren teneinde informatie en uiteindelijk kennis op te doen, en deze informatie en kennis met toestemming te delen. Als deze toestemming ontbreekt of niet gevraagd wordt zal alsdan per omgaande de dataverwerking worden beeindigd.