OVER CPOZ

De bouw van woningen is in het algemeen een zaak tussen gemeenten en woningcorporaties of projectontwikkelaars. De rol van burgers zelf bij de totstandkoming van hun woning en woonomgeving is in de loop van vorige eeuw steeds verder teruggebracht. Om daar verandering in aan te brengen is het belangrijk dat gemeenten bij nieuwe bouwplannen, naast corporaties en ontwikkelaars, een derde aanspreekpunt hebben om projecten via CPO tot stand te brengen.

Veel gemeenten in Zeeland vinden het nog lastig en bewerkelijk om rechtstreeks zaken te doen met particulieren. Het is inmiddels zo’n ingeslepen routine geworden om zaken te doen met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, dat alternatieve wegen om woningen te bouwen niet eens worden overwogen. Een partij die als intermediair tussen de gemeente en particulieren kan optreden, zou uitkomst bieden. Zonder een dergelijke partij komen de ambities om CPO echt te stimuleren niet goed van de grond. Om die reden is op 7 februari 2008 de stichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland (CPOZ) opgericht. Zij heeft een aanjaag functie in de Provincie Zeeland, zodat het instrument CPO meer ingezet gaat worden.

CPOZ voert overleg met gemeenten en woningcorporaties. Het gaat om samenwerking voor het realiseren van CPO projecten. Daarvoor is nodig het verkrijgen van grondposities binnen de gemeenten, het inkaderen van CPO initiatievenbeleid binnen de gemeentelijke organisatie en medewerking van woningcorporaties.

CPOZ ondersteunt particulieren bij het vinden van een bouwlocatie. Adviseert CPO groepen in de startfase en ontwikkelt, samen met de groep een Plan van Aanpak (PvA) voor het ontwikkelings- en bouwproces. Hieronder samengevat de activiteiten van CPOZ.

Activiteiten

  • aanspreekpunt zijn voor (groepen) particulieren die een CPO project willen starten;
  • aanspreekpunt zijn voor gemeenten die ambities hebben op het terrein van CPO;
  • aanspreekpunt zijn voor woningcorporaties om samen CPO projecten te ontwikkelen;
  • het verwerven van grondposities;
  • CPO initiatieven begeleiden tijdens de opstartfase;
  • het opzetten van een Plan van Aanpak t.b.v. CPO projecten;
  • matchen vraag (van burgers) en aanbod (van locaties);
  • het scheppen van financiële en organisatorische condities voor CPO projecten
  • het duurzaam bouwen promoten

De mensen achter CPOZ

P.J.(Pieter) Vollaard

Voorzitter: Pieter Vollaard

P.J.(Pieter) Vollaard is v/m plv. lector duurzaamheid en water op de Hogeschool Zeeland. Hij heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur, waar hij zich vooral heeft beziggehouden met bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. Hij wil mensen de kans geven hun toekomst zelf inhoud te geven: door de ondersteuning van CPO in Zeeland kunnen ze hun droom van een eigen huis waar maken.
Tom Caljouw

 

Secretaris: Tom Caljouw

Oud loods. Voorzitter Stichting Centraal Wonen Zeeland. Interesses, vooral op het gebied van de volkshuisvesting, duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. Ervaring met het begeleiden van CPO groepen. Groot voorstander van duurzaam bouwen.

Penningmeester: Willy Audenart

V/n Bouwkunde Hogeschool Zeeland.

 

 

 

Catrinus Tuinstra

 

Coördinator: Catrinus Tuinstra

Geboren (1950) en getogen Fries. Van oorsprong sociaal-geograaf - toegepast geografisch onderzoek - opgeleid in Groningen. Daarna 20 jaar ervaring in de marketing en communicatie van stedelijke ontwikkelingen en vastgoedprojecten, in Nederland en daarbuiten. Daarna adviseur en projectleider in duurzame energie gerelateerde ontwikkelingen. Afgelopen 6 jaar namens energiebedrijf DELTA coördinator duurzame projecten in Zeeland in het kader van de Milieu Actie Plannen (MAP).

v/m gastdocent City-marketing Hogeschool Westbrabant

v/m bestuurslid NIMA Marketing Bouw- en Vastgoedgroep

v/m gastdocent Henri v/d Velde Instituut Antwerpen

v/m president Lions Dordrecht MM.