BELEID

De Provinciale Staten van Zeeland hebben op 17 april 2009 unaniem het besluit genomen om CPOZ financieel te ondersteunen. Daarmee kunnen we mensen inzetten om CPO-projecten van de grond te krijgen en groepen financieel ondersteunen in de aanloopfase.

 Naast het besluit om CPOZ te ondersteunen hebben de Proviciale Staten nog twee andere belangrijke besluiten genomen (i) de stimuleringsregeling particuliere woningverbetering en (ii) nieuwbouw starterswoningen op inbreidingslocaties. Deze twee regelingingen hebben raakvlakken met CPO-activiteiten en zullen meegenomen worden bij het ontwikkelen van projecten en bij het  informeren van burgers, gemeenten en woningcorporaties.

Hieronder de drie genoemde regelingen zoals vastgesteld op 17 april 2009. Deze regelingen worden op verzoek van de Provinciale Staten nog aangepast op een aantal duurzaamheidsaspecten.

  1. CPO stimuleringsregeling Provincie Zeeland