OVER CPO

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Een groep particulieren die collectief optreedt als opdrachtgever voor het bouwen van hun eigen woning. Doorgaans vormen ze een vereniging. De vereniging voert het overleg met de gemeente en anderen en kiest architect, aannemer en bouwbegeleiding.

Veel mensen geven de voorkeur geeft aan het bouwen van een ‘eigen’ huis. Degenen die de voorkeur geven aan een standaardhuis zijn in de veronderstelling dat het bouwen van een ‘eigen’ huis teveel kosten en ingewikkelde procedures met zich meebrengt. Dit is niet zo . Indien men collectief bouwt zijn de kosten juist veel lager. Voor de procedures en begeleiding huurt de groep een deskundig adviesbureau in.

Bij veel mensen heerst er vaak ook nog de onduidelijkheid betreft het onderwerp CPO. Wat houdt het precies in? Wat zijn nou de voordelen? Hoe gaat het precies in zijn werk? Dit zijn vragen die men vaak tegenkomt. Dit komt mede omdat CPO nog lang niet overal toegepast wordt en omdat de informatievoorziening m.b.t. dit onderwerp bij veel gemeentes in Zeeland nog heel klein is. CPOZ wil hier bij helpen.

Voor wie is CPO bedoeld

 • voor particulieren om in eigen beheer hun woning te kunnen bouwen
 • voor gemeenten als instrument in haar volkshuisvestingsbeleid
 • voor woningcorporaties als sociaal volkshuisvestingsinstrument

Particulieren

CPO is een instrument voor een groep particulieren – meer dan 1 - om tegen kostprijs een eigen woning te bouwen. Ook wordt dit wel “bouwen in eigen beheer” genoemd. Toekomstige bewoners ontwikkelen gezamenlijk hun eigen nieuwbouwproject. Dit hoeft men niet alleen te doen. CPOZ wil particulieren daarbij helpen.

De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden. CPOZ stelt zich daarbij faciliterend op naar de opdrachtgeversgroep en stelt hen in staat om gezamenlijk de opdrachtgeversrol op zich te nemen.

Een kopersgroep wordt hierbij naar behoefte ondersteund in:

 • het formuleren van uitgangspunten
 • het opzetten van een rechtspersoon
 • het opstellen van een plan van wensen
 • de uitwerking van minimale eisen
 • het opstellen van een Plan van Aanpak voor het projectontwikkelingsproces
 • het uitvoeren van een wervingscampagne
 • het overleg met gemeente, woningcorporatie en anderen
 • de keuze van een adviesbureau
 • de keuze van een architect
 • de uitwerking van uitgangspunten tot voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek
 • de aanbesteding, bouwvoorbereiding, kavelverkoop en uitvoering

 

Tot en met de fase van de keuze van het adviesbureau is CPOZ actief, daarna vindt ondersteuning plaats door het adviesbureau. CPOZ heeft daarna nog een faciliterende rol. Heeft de groep zelf voldoende kwaliteit in huis, dan is een adviesbureau niet nodig. Als een woningcorporatie de achtervang functie heeft (financiële borgstelling) zal ze in meer of mindere mate bij het ontwikkelingsproces betrokken willen zijn en in sommige gevallen als adviseur kunnen optreden. OoK gemeenten stellen, naast de stedebouwkundige randvoorwaarden, vaak de eis, dat een adviesbureau wordt ingeschakeld.

Particulieren die via CPO hun eigen huis willen bouwen, kunnen zich op deze website inschrijven. Samen wordt dan naar de mogelijkheden gekeken. Bijvoorbeeld zijn er al meerdere inschrijvingen - is er al een initiatief - hoe staat de betreffende gemeente er tegenover - valt er ondersteuning van de plaatselijke woningcorporatie te verwachten - moet een nieuw CPO initiatief gestart worden - etc.

Elke Zeeuwse CPO projectgroep kan een apart gedeelte van deze website beheren voor eigen gebruik. De deelnemers kunnen zo veilig en eenvoudig informatie over hun specifieke project met elkaar uitwisselen en delen. Wie een bericht of bestand wil archiveren, kan volstaan met het versturen van een mailtje.  Iedere groep heeft een eigen e-mailadres en wachtwoord (in te vullen op de home pagina). De informatie wordt  automatisch opgeslagen. Deelnemers die hun groep onregelmatig bezoeken, ontvangen automatisch per e-mail bericht als er nieuwe informatie voor hen is binnengekomen.

Gemeente

CPO is voor gemeenten een effectief instrument binnen haar volkshuisvestingsbeleid. Het biedt veel voordelen. Grote betrokkenheid van burgers. Beter woonklimaat. Betere sturing. Speelt in op de ontvolking van Zeeland.

Gemeente en projectontwikkelaar staan vaak tegenover elkaar. Bij CPO beleid vindt meer samenwerking plaats. Het is overzichtelijker, men is meer partner. Het betekent voor beide kanten minder financiële risico's en meer flexibiliteit.

Met CPO houdt en haalt men ondernemende mensen binnen de gemeente grens. Dit komt tot uiting in de architectuur, biedt diversiteit en meer woningkwaliteit. CPO biedt betere kansen voor starters en daarmee verjonging van de Zeeuwse dorpen en steden.

Gemeenten kunnen voorwaarden verbinden aan een initiatief. Bv. alleen starters, een combinatie van wonen en werken, economische gebondenheid, stedenbouwkundige  randvoorwaarden etc. De gesprekspartner is de CPO groep. Deze spreekt met één stem en wordt deskundig begeleid.

Sommige gemeenten bieden CPO groepen ook de kans op het inrichten van de eigen woonomgeving. Daarmee wint de leefomgeving aan kwaliteit, wordt kindvriendelijker en duurzamer ingericht.

Woningcorporaties

De plaats van woningcorporaties in de maatschappij is de laatste jaren veranderd. Vroeger had men uitsluitend de zorg over de bouw en het beheer van huurwoningen in de sociale sfeer. Nu hecht men veel meer aan een directe betrokkenheid van bewoners bij de zeggenschap over de woning en de woonomgeving. Betrekt huurders bij renovatie en vernieuwbouw. Men investeert in zorg- en welzijnsinfrastructuur. Men bouwt koopwoningen. Maakt gebruik van het koopgarant instrument. Gevolg is, een brede sociale verankering van de woningcorporatie in de maatschappij. Dit alles maakt van de woningcorporatie de ideale partner van CPO groepen. 

De rol van de woningcorporatie bij CPO initiatieven is die van achtervang (financiéle borgstelling) en het geven van advies. Woningcorporaties die een grondpositie hebben, kunnen een deel van grond beschikbaar stellen aan CPO groepen. Ook zijn er voorbeelden van gemeenschappelijk koop/huur projecten waar de CPO kopersgroep opdrachtgever is voor de koopwoningen en de woningcorporatie voor de huurwoningen binnen een complex.

Zie verder: