Duurzame 2/1 kap als voorbeeldwoning

Keuze uit eengezinswoning of levensloopbestendige variant

1/10/2017: De ontwerprechten berusten thans bij CPOZ. Als het ontwerp en de duurzaamheidsdoelstelling u aanspreken kan CPOZ onderzoek doen naar alternatieve locaties. Dat kan in Middelburg of daarbuiten.
Keuze uit eengezinswoning of levensloopwoning.

30/09/2017: De optie is door het initierend huishouden teruggegeven. Er is met belangstellenden tot op architectenniveau contact geweest, maar zonder resultaat voor betreffende locatie op Rittenburg.

9/03/2016: CPOZ heeft in haar dienstverlening aan particulieren de mogelijkheid opgenomen om opdrachtgevers voor de bouw van hun eigen woning bij elkaar te brengen.

Namens een actief huishouden zoekt CPOZ een 2e gegadigde voor de bouw van een duurzame 2/1 kap woning op kavel 57 in Rittenburg in Middelburg. De plattegrond maakt het mogelijk zowel een eengezinswoning met uitgebreide mogelijkheden in de zijbeuk, als een levensloopbestendige variant te realiseren.

In de bijlagen de verkooptekening met de ligging van kavel 57, de gevelbeelden, de plattegronden alsmede aanvullende projectinformatie.

Status project: de gevelbeelden liggen ter beoordeling bij Welstand gemeente Middelburg. Aan de beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie: info@cpoz.nl of bel Catrinus Tuinstra mobiel: 06-53 32 75 35