W5+W6 CPO Rittenburg Levensloop opgeleverd

Uitstekende score luchtdichtheidsmeting!

20/12/2017: W5+W6 zijn woensdag 20 december 2017 opgeleverd. Frank Joosse overhandigde namens Bouwbedrijf De Delta de sleutels. Piet Dekker - bouwbegeleider tijdens uitvoering namens CPOZ - verzorgde voor bewoners tevens de eindoplevering volgens Woningborgprotocol.

Uitstekende score luchtdichtheidsmeting.
Met respectievelijk 0,17 en 0,18 qv10 op de luchtdichtheidsmeting via de blowerdoortest presteren de woningen aanzienlijk beter dan het ambitieniveau bij woningen uitgerust met balansventilatie (WTW) =0,40 qv10. In het Bestek is op advies van CPOZ kierdichtheidsklasse B opgenomen. Op advies van Dubourgraaf is een hoogwaardig WTW-installatieconcept opgenomen met centrale luchtaanvoer- en afvoer. Maar ook een goede uitvoering is belangrijk, en genoemde scores bewijzen dat. De woningen zitten zelfs bijna op Passiefhuis-niveau (qv10 = 0,15). Volgens een bron tekent 15% hogere luchtdichtheid voor 10% minder energieverbruik! Maar naast warmteverliezen bij overdruk, is bij onderdruk sprake van tocht met verminderd comfort, en van vocht & condensatie in de constructie met verminderde levensduur. Een goede score op de luchtdichtheidsmeting benadrukt de waarde die CPOZ hecht aan een duurzaam gebouwde woning.

CPO Rittenburg Levensloop is volledig afgenomen.
Levensloopwoning CPO Rittenburg W3 +W4 hebben opdrachtgever.

1/12/2017: Het Woningborgcontract voor W4 is getekend. Onderzocht wordt het alternatief van een Lucht-Water Warmtepomp met als uitkomst een zeer lage EPC-score.

15/11/2017: Voor W3 + W4 zijn opdrachtgevers gevonden. Het Woningborgcontract met de aannemer voor W3 is inmiddels getekend. Voor W4 is het contract voorbereid. Er wordt nog gekeken naar de optie Lucht Water Warmtepomp i.p.v. HRCV. Daarmee kan de EPC nog beter scoren bij deze toch al duurzame woning en komt groenfinanciering in beeld. De bouw start begin volgend jaar.

2/08/2017: Een huishouden heeft een optie genomen op W4.
De optie op W3 is teruggegeven, waardoor deze als laatste CPOZ woning nog beschikbaar is.
De CPOZ Levensloopwoningen worden kwalitatief hoogwaardig en duurzaam opgeleverd. De netto energielasten van deze grote woningen (circa 665 m3 inhoud) bedragen circa € 75, - per maand. (voorlopig voorschot).

Levensloopwoningen CPO Rittenburg W5 + W6 in aanbouw genomen.

1/07/2017: W5 + W6 zijn in aanbouw genomen.

Levensloopwoningen Rittenburg W1+W2 opgeleverd!

7/02/2017: Op dinsdag 7 februari zijn Levensloopwoningen W1+W2 op Rittenburg opgeleverd. Eind februari, begin maart worden W5+W6 in aanbouw genomen. Er zijn informele opties, maar ook nog woningen vrij!
Bel C. Tuinstra: 06-53 32 75 35 of mail: info@cpoz.nl voor nadere informatie.

Levensloopwoningen met/zonder opbouw CPO Rittenburg

Indrukwekkende footprint W1 + W2

18/10/2016: In de Middelburg & Veerse Bode wordt aandacht besteedt aan CPO Rittenburg Levensloop. Ger Wolters en Ankie Boon worden geportrerteerd in hun woning in aanbouw. Bouwen van je eigen duurzame levensloop woning is leeftijdloos! Zie de bijlage.

7/10/2016: Breedplaatvloer 1e verdieping is nu gelegd. Het metselwerk buitengevel is zichtbaar aangevangen. Het 'dikke' isolatiepakket is overal goed zichtbaar. Zie bijlage.

26/09/2016: Opbouw binnenwanden W1 + W2 in volle gang. Op foto's bijlage is goed te zien dat omwille vermijden lucht-geluidsoverdracht de woningscheidende wanden respectievelijk 12 en 15 cm dik zijn. Verder zichtbaar uitstekend geisoleerde bg kanaalplaatvloer op Rc = 4,5 en uitstekend geisoleerd spouwblad op Rc = 7,0.

2/09/2016: Met plaatsing kanaalplaatvloerdelen is de begane grond vloer van W1 + W2 voltooid. Footprint beide woningen is aaneengesloten van indrukwekkend formaat. Begane grond vloer heeft Rc-waarde = 4,5 en scoort daarmee een hogere isolatiewaarde dan het Bouwbesluit. Zie bijlagen foto's.

Er zijn nog verschillende kavels-woningen beschikbaar. Voor eenlaagse type W3 + W4 is een variant denkbaar waarbij slaapkamer 2 naar voorzijde woning verhuist. De berging verhuist en combineert tot bijkeuken en sluit direct aan op de keuken.

21/07/2016: Heistelling onder strak blauwe hemel opgebouwd. Palen voor W1 + W2 inmiddels geheid. Aan W7 + W8 wordt met opdrachtgevers gewerkt. Overige woningen nog beschikbaar.

18/05/2016: Omgevingsvergunning definitief verleend per 20-04-2016. Eind mei is deze onherroepelijk. Technische Omschrijving (TO) en Kleur- en Materiaalschema (KMS) zijn definitief. TO en KMS zijn op verzoek beschikbaar. Voor Woning 1 en 2 zijn definitieve Koop-Aanneming-Overeenkomsten met de Delta gesloten. Zij worden in juli in aanbouw genomen. Voor Woning 5, 6 en 7 zijn kandidaat-opdrachtgevers.
Woning 3, 4 en 6 zijn - per saldo in- en uittreders - beschikbaar. Zie Bijlagen - Status Verkopen, - Informatie W4, - Informatie W6, - Ontwerptekeningen W4 en W6. Opties verlengen begane grond, toepassen bovenbouw, vergroten bovenbouw, aanpassen indeling plattegronden zijn bespreekbaar. Bel 06-53 32 75 35 of mail naar info@cpoz.nl.

15/02/2016: In project 4 x 2 onder 1 kap Rittenburg Levensloopwoningen Middelburg is 1 laagbouw woning beschikbaar gekomen. Een participerend huishouden ziet af van verdere deelname. Woning 4 aan P.J. Meertensstraat 9 t/m 23 aan het water heeft een kavel van 293 m2 en een woninginhoud van 458 m3. De grondkosten bedragen € 88.576, -. De raming stichtingskosten bedraagt < € 289.000, - inclusief grond en BTW. Onderhandelingen met de Delta over definitieve aanneemkosten zijn gaande.

De indeling kan aangepast worden, bijvoorbeeld zoals kavel-woning 3 met grotere 2e verblijfsruimte/gastenkamer en dan kleinere berging, een hoekkeukenoplossing, een grotere badkamer, enz.

Optie bovenbouw:
Een te onderzoeken optie is kavel-woning 4 met een bovenbouw uit te voeren zoals bij de andere woningen (verschillende mogelijkheden). Vraagt u naar de mogelijkheden!

De Omgevingsvergunning voor 8 woningen wordt eind deze maand definitief ingediend. Oplevering is voorzien eind 2016. In de bijlage de ontwerpschetsen.

23/12/2015: CPOZ zet duurzame standaard Rittenburg Middelburg!
Keuze voor Zeer ENergiezuinige woning (ZEN)

Eerste CPO deelnemer principe contract getekend met bouwbedrijf de Delta. CPO groep kiest voor concept Duurzame Energiezuinige Woning (ZEN) met hoge Rc-waardes, vloer Rc = 4,5, gevel Rc = 7,0 en dak Rc = 8,0. Daarnaast hogere U-waardes kozijn, triple glas, betere kierdichting en WTW-balansventilatie + LTV-vloeren bg +1e verdieping. WTW vermijdt roosters in ramen en vergroot gebruikscomfort. CPO groep neemt zelf regie solar toepassingen (PV, eventueel ZB). Men bepaalt individueel hoever men wil gaan om energie neutraal te worden. Een hoge dakopstand houdt de woning visueel aantrekkelijk.

Voor CPOZ een nieuw resultaat om huishoudens een woning te laten bouwen beter dan het Bouwbesluit. Architecten Alliantie en Dubourgraaf hebben kennis en tools aangereikt. Bouwbedrijf de Delta heeft kostenconsequenties modellen inzichtelijk gemaakt. Deelnemers moeten voortdurend wegen tussen budget, kosten, maandlasten en toekomstwaarde. Geen gemakkelijke opgave. Maar ook het comfort helpt dan een toekomstbestendige keuze te maken.

2/11/2015: in opdracht van CPOZ heeft Dubourgraaf voor Levensloop woningen verschillende modellen met energiebesparende en energie opwekkende maatregelen doorgerekend. Een opvolgende reeks maatregelen levert besparing op de energierekening op. CPOZ heeft de besparingen gekapitaliseerd. Doel is evenwicht vinden tussen extra investeringen en besparingen bij gelijkblijvende integrale woonlasten. Zo wordt bezuinigingsmodus omgezet in investeringsimpuls met meer duurzame woning als resultaat. Dinsdag 10 november worden de resultaten met de groep besproken.

22/10/2015: CPOZ begeleid een CPO-groep bij het realiseren van 8 levensloopbestendige, energiezuinige woningen in de nieuwbouwwijk Rittenburg in Middelburg. De kerngroep van 6 huishoudens is in samenwerking met de Architecten Alliantie gekomen tot een woningindeling/plattegrond met slaapkamer en badkamer op begane grond. Momenteel wordt door de architect de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp + bestek. Planning is om eind dit jaar het aannemerscontract te ondertekenen en begin volgend jaar te starten met de bouw. Er wordt in bouwteamverband samengewerkt met bouwbedrijf De Delta. De CPO-groep heeft zich verenigd in een Kopersvereniging, die deze week is opgericht.

Nog twee kavels/woningen zijn vrij. U kunt zich nu aansluiten bij deze groep. U wordt dan opdrachtgever van de bouw van uw eigen woning.
In de bijlagen enkele schetsontwerpen, plattegronden, gevels, doorsneden en situering.