CPO Veere Zanddijk II verder doorontwikkeld

Budget, levensloop of vrij indeelbaar, U kiest!

22/06/2016: Locatie Veere Zanddijk II is toegewezen aan de Woningbouwvereniging t.b.v. doostroming statushouders. Met gemeente Veere is afspraak gemaakt dat bij gebleken belangstelling voor het woningontwerp van CPOZ zal worden gezocht naar alternatieve locaties in Veere of andere kernen binnen de gemeente.
U kunt uw belangstelling, woonwensen, besteedbaar budget, kenbaar maken bij CPOZ via Mob.: 06-53 32 75 35 of E-mail info@cpoz.nl. CPOZ bundelt de reacties en houdt u op de hoogte.
In de bijlage een alternatieve indeling van de begane grond met vergroting woonkamer en eetkeuken.

10/12/2015: Nieuw blokje van 3 woningen is met RoosRos Architecten doorontwikkeld, mede op basis van reacties van belangstellenden. Download nu de planstudie van RoosRos. Zie bijlage.

U kiest op de begane grond voor budget, levensloop, of vrij indeelbaar. De bovenverdieping kan een grote slaapkamer omvatten, maar ook samen met u verkend worden voor bijv. inpassen badkamer/natte cel? Een 2e onbenoemde ruimte? Een extra dakvenster op de schuine achterkap? U krijgt de ruimte door samen met ons op verkenning te gaan naar wat kan en ook niet kan! Ook de stichtingskosten worden op deze wijze gezamenlijk in beeld gebracht.

26/11/2015: CPOZ verkent thans de mogelijkheid van en belangstelling voor (levensloop)woningen in Veere Zanddijk. Zie concept gevelimpressie in bijlage. Het is een vervolg op de 2 x 3/1 kap met garage die momenteel in aanbouw zijn. Zie bijlage voor situering. Er is overleg met gemeente Veere of de locatie geschikt is voor dit type woning. U kunt derhalve nog geen rechten ontlenen aan het initiatief.
U kunt wel uw belangstelling kenbaar maken. U wordt in het CPO proces opdrachtgever voor de bouw van uw eigen (levensloop)woning. Dat doet u samen met andere gegadigden. Bel Catrinus Tuinstra op 06-53327535 of mail naar info@cpoz.nl.

24/09/2015: Zaterdag 26 september is CPOZ aanwezig op de Woonmarkt in het gemeentehuis te Domburg.