Officiele opening 't Sasse Hofje naar voorjaar 2021

Deelname Hofje 'Mooiste Bouwwerk van Zeeland 2020'

21/07/2020: Bestuur en bewoners besluiten officiele opening van het Hofje door te schuiven naar voorjaar 2021. Daarmee vervalt eerder gekozen datum 27 augustus dit jaar. Alles overziende en gezondheid genodigden en bewoners vooropstellend, is ook eind augustus nog te vroeg voor samenkomen.

Deelname Hofje "Mooiste Bouwwerk van Zeeland 2020'
Stemmen Publieksprijs vanaf 1 juni website PZC

25/05/2020: 't Sasse Hofje dingt mee naar Publieksprijs 'Mooiste Bouwwerk van Zeeland 2020'. Het Hofje is 1 van de 31 ingezonden projecten. Vanaf 1 juni kunt u stemmen op het Hofje op de website van de PZC. Op 19 juni worden de Vakprijs en de Publieksprijs uitgereikt. 'Mooiste bouwwerk van Zeeland' wordt georganiserd door het CBK Zeeland. Het thema is 'Architectuur, een Publieke zaak'. Het Hofje heeft een open karakter en de prachtige collectieve tuin maakt vele inkijkjes mogelijk. Dat, en de principes van actieve participatie en nabuurschap dienen als geen ander de Publieke zaak. Na alle teksten hieronder bijlage Inzending Mooiste bouwwerk van Zeeland 2020 en bijlage Fotocollage.

Afblazen Feestelijke Opening 't Sasse Hofje vrijdag 17 april!
Nieuwe datum gezocht in periode na zomervakantie

16/03/2020: Uitstellen Feestelijke Opening 't Sasse Hofje tot na de zomer.
Gelet op de huidige omstandigheden rond het corona virus wordt de Feestelijke Opening van 't Sasse Hofje van 17 april gecanceled. Een nieuwe datum zal worden vastgesteld in de maanden na de zomervakantie.

19/02/2020: Vrijdag 17 april in de middag wordt 't Sasse Hofje in Sas van Gent feestelijk geopend. Als u belansgtellend bent kunt u zich melden via info@cpoz.nl

Zomeravond Open Huis 't Sasse Hofje Donderdag 29 augustus vanaf 19.00 tot 20.30 uur.

't Sasse Hofje co-housing Sas van Gent nog 1 woning vrij

29/08/2019: Er is gelegenheid zonder afspraak vrijblijvend de nog vrij zijnde woning W2 te bezichtigen aan het Bolwerk te Sas van Gent. Er is alle gegelegenheid vragen te stellen aan de initiatiefnemers van het Hofje.

Uitstekende EPC-score woningen 't Sasse Hofje

27/3/2019: ’t Sasse Hofje heeft ten behoeve van de subsidieaanvraag warmtepomp, een vergelijkend EPC berekening laten uitvoeren tussen toepassing van Warmtepomp en HRCV-ketel. Hieruit blijkt dat de woning ook zonder warmtepomp de verplichte eis van EPC = 0,4 met gemak haalt. Een EPC van 0,4 houdt in dat de woning nog maar 40% van de energie verbruikt van de vergelijkbare of zelfde woning in 1990 (= energetische efficiëntie).

De woningen in ‘t Sasse Hofje gaan allemaal veel verder en scoren met een warmtepomp zelfs lager dan de nul lijn met een interval tussen -0,11 tot -0,46. Bij toepassing (gefingeerd) van een HRCV-ketel is dat nog altijd -0,03 tot -0,21. De woningen halen daarmee ook de overgangseis naar de nieuwe energetische BENG-norm indien uitgedrukt in de EPC-waarde van 0,20.

De woningen zijn niet alleen goed geïsoleerd maar kunnen zoveel eigen energie produceren dat het gebouw-gebonden energiegebruik om ruimtes (a) te verwarmen en te koelen, (b) te ventileren, om (c) warm tapwater te maken en om (d) te verlichten, wordt gecompenseerd.

Er is nog 1 woning met dakopbouw beschikbaar. Bel 06-53 32 75 35 of mail info@cpoz.nl voor nadere informatie.

Ideale footprint voor keukendomein in 't Sasse Hofje.

24/1/2019: Eerste woning W1 betrokken in 't Sasse Hofje. Footprint uitermate geschikt voor keukendomein met keukenwand + kookeiland. Nog voldoende ruimte om eettafel hierop te laten aansluiten. Veel direct licht achtergevel maakt het goed werken in de keuken.

1e Woning op punt van oplevering in Sas van Gent!

25/11/2018: De optie bestaat om de nog beschikbare met opbouw uitgevoerde woning W2 als wind- en waterdicht casco te verwerven. Vraag naar condities en prijs. Op verzoek kan - vrijblijvend - een bezoek aan de bouwplaats worden ingepland. Bel: 06-53 32 75 35.

25/11/2018: Project cohousing 's Sasse hofje te Sas van Gent vordert gestaag. Bij W1 - met carport - zijn binnenwanden en plafonds afgewerkt. Aan het schilderwerk wordt de laatste hand gelegd. De warmtepomp is geplaatst en elektra + water zijn aangesloten. De woning wordt over circa 2 weken betrokken!

8/09/2018: Afgelopen donderdag is de montageploeg van 5 levensloopwoningen + groepsruimte van de bouwplaats vertrokken. Vrijdag is de kraan voor transport gereed gezet. De interne pre-inspectie van W1 t/m W4 heeft reeds plaatsgevonden.

Aan de casco's is al flink gewerkt door dakdekkers die bijna gereed zijn met hun werk. Volgens planning wordt de komende week gestart met het plaatsen van de kozijnen. Daarna vindt het stucwerk plaats en is de woning in de schil volledig afgebouwd. De opdrachtgevers hopen nog voor de kerst hun woning te kunnen inrichten.

Bouw gestart van 5 levensloopwoningen + groepsruimte!

2/07/2018: Maandag 2 juli is aannemersbedrijf vSteenberge gestart met het storten van betonnen plaatfundering voor W1 t/m W4. 6 Grote mixers zorgden voor continue proces in de betonstort. De betonkwaliteit B37 creert een grote sterkte van industriele kwaliteit. De betonlaag meet 20 cm met een vorstrand van circa 15 cm.

21/06/2018: Op donderdag 21 juni is de Omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Er zijn geen bezwaren ingediend! Dat is een goede opsteker voor het project waarbij vooraf met naaste buren is afgestemd.

20/06/2018: Op woensdag 20 juni is een Buren infodag gehouden. Onder het motto 'leer je nieuwe buren kennen' zijn direct omwonenden uitgenodigd om over het plan 't Sasse Hofje geinformeerd te worden. Tevens is inzicht gegeven over planning en aard van toekomstige werkzaamheden. Diverse vragen zijn gesteld en beantwoord. Een goed initiatief om begrip te kweken voor de komende activiteiten. Zie foto's bijlage.

9/06/2018: Op zaterdag 9 juni op feestelijke wijze aftrap verricht voor bouw 't Sasse Hofje. Kleinkinderen van deelnemers stroopten gezamenlijk de mouwen op voor de 1e spade. In de bijlage foto's van de heuglijke bijeenkomst. Zie foto's bijlage.

9/05/2018: gemeente Terneuzen heeft de Omgevingsvergunning verleend. Deze wordt onherroepelijk op 21 juni 2018. Daarmee komt de start bouw van de 5 woningen + gemeenschapsruimte weer een stap dichterbij. Het wordt spannend of de eerste woningen nog voor het zomerreces worden gemonteerd op de bouwplaats.

Open Huis later tijdstip: het Open Huis van komende zaterdag 14-04-2018 wordt verschoven naar een later tijdstip. Het vergt meer tijd om alle genodigden tijdig te informeren. Voor belangstellenden is het echter altijd mogelijk een afspraak te maken op de bouwplaats voor nadere kennismaking en info. Neem contact op met Cyriel de Moor (06-11215947) of Catrinus Tuinstra (CPOZ: 06-53327535 of info@cpoz.nl).

10/04/2018: Op dinsdag 10 april heeft de PZC aandacht besteed aan het Sasse Hof. Het arikel is te vinden in de bijlagen.

9/04/2018: Op maandag 9 april jl. heeft een presentatie plaatsgevonden bij de Stadsraad Sas van Gent. Dit naar aanleiding van plaatsing van het spandoek op zaterdag 7 april jl. De presentatie is te vinden in de bijlagen. Er zijn vragen gesteld over o.a. voorwaarden voor toelating en het hebben van huisdieren. Belangrijkste voorwaarden zijn dat men goed nabuurschap onderschrijft en een actieve bijdrage levert aan gemeenschappelijke tuin en gebouw. Huisdieren zijn niet op voorhand verboden, maar vragen goede leefregels in onderlinge afstemming.

29/3/2018: Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.

2/2/2018: Bij VGA architecten Sas van Gent worden laatste details doorgenomen voor Aanvraag Omgevingsvergunning. Prijsafspraken met aannemers in vergevorderd stadium. Raming stichtingskosten geeft aan dat va prijs € 270.000, - inclusief grond + Btw + bijdrage gemeenschapsruimte tot de mogelijkheden behoort. Er is een planning opgezet voor de bouw voor dit jaar. Er zijn nog woningen vrij.

Kopersvereniging koopt grond van gemeente Terneuzen!

15/11 2017: Het gewijzigde bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk geworden. De woningen worden volgens een nieuw prefabsysteem gebouwd. De contractonderhandelingen met de aannemer vinden thans plaats. De ontwerptekeningen zijn verder verfijnd.

24-3-2017: Met gemeente Terneuzen is procedure wijziging bestemmingsplan ingezet. Concept Ruimtelijke onderbouwing is ingediend en besproken. Toetsing regels bestemmingsplan noodzaakt tot Definitief Ontwerp. VGArchitecten heeft concept DO opgesteld mede op basis van geselecteerde prefab bouwsysteem. Aangepaste ontwerpen zijn verzameld in Brochure 'sSasse Hofje. Zie bijlage.

6/1/2017: Op de valreep van 2016 heeft Kopersvereniging (KV) t'Sasse Hofje de grond in Sas van Gent gekocht van gemeente Terneuzen. Daarmee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van 5 levensloopwoningen + garage met gemeenschapsruimte en gemeenschappelijke binnentuin.
Bijzonder is dat niet de deelnemers de grond hebben gekocht, maar de Kopersvereniging. CPOZ heeft het nodige uitgezocht voor de constructie. In later stadium is denkbaar dat individuele kavels worden aangekocht door deelnemers, waarbij het gemeenschappelijke in een appartementsrecht wordt gegoten.
Vol goede moed voor 2017 studeert de kerngroep thans op een optimale duurzame bouwconstructie binnen gestelde financiele kaders.
Er zijn nog 3 kavels-woningen beschikbaar!
E-mail: tsassehofje@zeelandnet.nl of info@cpoz.nl, Bel: C. de Moor 06-112 15 947 of C. Tuinstra 06- 53 32 75 35.


1/09/2016: Het project is gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van het LAG (Lokale Actiegroep kader Plattelandsontwikkeling). Het project wordt ervaren als voorhoede-initiatief particuliere zorgvernieuwing.

26/07/2016: Dinsdag 26 juli is overeenstemming bereikt met gemeente Terneuzen betreffende de koopprijs van de grond voor de bouw van 5 woningen. Dat is een eerste belangrijke stap om financiele zekerheid in het proces te krijgen. Met de gemeente wordt nog gesproken over de ontsluiting aan de Bolwerkzijde.

Een volgende traject is keuze bouwconstructie en selectie aannemer. De onderhandelingen hierover zijn gaande. Medio september zal hier meer over bekend zijn.

21/06/2016: Het nieuwe plan met 5 woningen is gepresenteerd aan gemeente Terneuzen. Vanuit het ARO gaat een positief advies naar het College. Het nieuwe plan is in de bijlagen toegevoegd. Er zijn nog woningen beschikbaar! U kunt nog meedenken over grootte, wel/geen dakopbouw, indeling, enz.

Er vinden verkenningen plaats naar de constructiewijze en installatietechniek. De kleurstelling gevel is nog overlegthema met architect.

Publiciteit Rabobank Dichterbij Editie Z-Vl juni 2016: In het Ledenmagazine heeft Rabobank een artikel geplaatst over Cohousing Sas van Gent. In de bijlage het artikel Samen bouwen samen wonen.

03/02/2016: Het plan voor 't Sasse Hofje is aangepast. Een 'geklasseerde' monumentale boom zorgt voor aanpassingen. Het plan is teruggebracht naar 5 woningen, waarbij de boom wordt opgenomen in het bouwplan. Er zijn nu 3 serieuze kandidaten/huishoudens en een 4e geinteresseerde. U kunt zich nu aanmelden voor de laatste woning(en).
De kerngroep onderzoekt momenteel diverse (duurzame) bouwmethoden. Binnenkort wordt een modelwoning bezocht, gebouwd in massief houtbouw. Door het toepassen van zonnepanelen, een warmtepomp, geen gasaansluiting en sedumdaken wordt dit een bijzonder duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig project!
In de bijlage een krantenartikel uit de PZC van 2 februari.

22/12/2015: Het jaar 2015 waarin de ontwikkeling van co-housing project 't Sasse Hofje in Sas van Gent is gestart nadert zijn einde. Terugkijkend zijn er best enige mijlpalen bereikt:
- Inschakelen expertise: de initiatiefnemers van dit project hebben de hulp ingeroepen van CPOZ. Deze partij begeleid en stuurt het proces van start tot oplevering. Daarnaast is VG Architecten (Sas van Gent) als projectarchitect betrokken bij ’t Sasse Hofje en werkt nauw samen met de initiatiefnemers en CPOZ aan dit project.
- Ontwerpplan: er ligt een ontwerpplan van VG Architecten voor 6 levensloopwoningen + gemeenschappelijke ruimte.
- Co-housing: het co-housing concept is uitgangspunt en voorshands – voor de beoogde locatie - richtinggevend naar de markt. Voor de leden van de kerngroep is dit een belangrijk handvat om toekomstige medebewoners te werven.
- Kerngroep: de initiële kerngroep omvat thans 3 deelnemende huishoudens, dat betekent dat voor 50% van de woningen een serieuze gegadigde in beeld is.
- Kopersvereniging: de kerngroep heeft zich verenigd in een heuse Kopersvereniging, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- Appartementsrecht: de kerngroep heeft zich verdiept en laten voorlichten in de meest geëigende rechtsvorm voor co-housing. Het appartementsrecht is mogelijk een geëigende juridische organisatie/beheersvorm, maar alternatieven worden nog steeds onderzocht.
- Promotie: er is een goed bezochte inloopmorgen (10 oktober) georganiseerd in gebouw de Statie, met meerdere bezoekers zijn contactgesprekken gevoerd; het ontwikkelingsinitiatief heeft een zekere bekendheid binnen de gemeenschap gekregen. Er zijn verschillende communicatiewegen bewandeld: er is een flyer ontwikkeld en gericht verspreid, er zijn persmomenten geweest, het staat op de website, op social media, enz.
- Voorbeeld pilot projecten: het is een bewuste tactiek om meerdere van dit soort projecten te bezoeken, en daar leergeld op te doen.
- Bouw constructievorm: er is een open oog voor bouwtechnieken die zowel prijstechnisch interessant zijn, duurzaam zijn, enz. In het zoekproces is gezamenlijk een eerste bezoek gebracht aan een mogelijke leverancier. Volgende bezoeken staan gepland.
- Kosten: het ontwerp van de woningen, de promotie, de projectbezoeken, dit alles vergt inzet, energie, en geld. Het traject is niet langer vrijblijvend.
Het gevoel overheerst dat de ontwikkeling en haar deelnemers aan kracht hebben gewonnen dit jaar. We zien met vertrouwen uit naar 2016 en hopen op een succesvolle realisatie van dit mooie project!

10/12/2015: Project 't Sasse Hofje' krijgt verder gestalte. Kopersvereniging (KV) voor dit co-housing project is opgericht waardoor initiatiefgroep nu ook juridische status heeft. Bij KV zijn nu 3 huishoudens aangesloten die het plan doortrekken.

17/11/2015: Op deze dinsdag bezoek gebracht aan Skilpod in Geel (Belgie). Deelnemers 3 huishoudens/leden KV, architect VGA, en CPOZ alsmede Dubourgraaf. Laatste is adviseur binnenklimaat bij zeer duurzaam kantoorgebouw met casco opgetrokken uit massief houtbouw.
bij Skilpod worden complete casco's in massief houtbouw samengesteld in de fabriek. Voordelen minder faalkosten, maar ook beperkingen door transport 3D casco over de weg. Men heeft zich op de hoogte gesteld van ontwerpmogelijkheden, constructiewijze, uitbreiding/stapeling, comfort en energieverbruik binnenklimaat, alsmede prijsvorming. Al met al een waardevol bezoek. Zie foto's bijlage.

12/10/2015: De inloopmorgen van zaterdag 10 oktober is goed bezocht. Een aantal serieus gegadigden heeft zich aangemeld. In de bijlage de meest recente versie van de ontwerpstudie van VG Architecten. Tevens bijgevoegd een collage + missie van dit project en een krantenartikel uit de PZC.

24/09/2015: Inloopmorgen op zaterdag 10 oktober van 10.00 - 13.00 uur in gebouw de Statie in Sas van Gent. Mogelijkheid om u vrijblijvend bij initiatiefnemers te informeren over de inhoud van het project. Financiele dienstverleners en notaris aanwezig om u direct met raad en daad bij te staan. Zie bijlage voor uitnodiging inloopmorgen.

29/08/2015: De ontwerpstudie van VG Architecten staat nu online. Zie bijlage!

4/08/2015: Enkele (senioren)huishoudens hebben het initiatief genomen voor 't Sasse Hofje' een co-housing project in Sas van Gent. Het doel is samen te ontwikkelen, te bouwen en te leven in goed nabuurschap. Naast een op maat ontworpen woning is er een wens voor een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte.

In totaal zijn 6 seniorenwoningen inclusief garage voorzien op de locatie Glacisstraat/Bolwerk/Paul Krugerdreef. VG architecten uit Sas van Gent tekent voor het ontwerp. CPOZ begeleidt de groep in het cohousing- en ontwikkel- en bouwproces.

De inschrijving is geopend. De kerngroep ontwerpt thans interactief met de architect verkaveling en plattegronden. De voorkeur gaat uit naar een volledig programma op de begane grond. U kunt zich aanmelden middels het contactformulier op de website. U kunt ook contact opnemen met CPOZ: Catrinus Tuinstra, mobiel: 06-53 32 75 35 of e-mail info@cpoz.nl.