Gewijzigde spelregels voor financiering per 01-01-2015

Stap in CPO Veere Zanddijk voor gunstige voorwaarden 2014!

26/11/2014: per 1 januari 2015 wijzigen de condities rond de hypotheekverstrekking. De zogenaamde ‘loan-to-value’ norm (maximaal leenbedrag) daalt voor bestaande woningen van 104% naar 103%, en voor nieuwe woningen van 102% naar 101%, hetgeen betekent dat de hypotheek nog maar 101% van de verwervingswaarde van de nieuwe woning mag bedragen.
Verder heeft het Nibud de hefboom ‘inkomen-maximale hypotheeksom’ verlaagd, omdat huishoudens meer met onverwachte uitgaven in de inkomenspositie rekening moeten houden, zoals hogere zorgkosten of het krijgen van een kind.
Al met al betekent dit meer eigen bijdrage en lagere leensommen (mede afhankelijk van uw/de fiscale condities 2015). Er is derhalve alles aangelegen de hypotheek nog dit jaar rond te krijgen. Zie bijlage Nibud tabellen maximale leensom per 1-1-2015.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen is het nu het moment om in te stappen in het project CPO Veere Zanddijk. De prijs van de laatste tussenwoning (tussenwoning nr. 5) bedraagt circa € 185.000,- inclusief BTW en grond.

Nieuw is (bij sommige banken) dat minder lenen t.o.v. de nieuwwaarde van de woning ook zijn voordelen heeft, omdat bij percentages van 90, 80, 70% hypotheeksom t.o.v. van nieuwwaarde lagere rentetarieven in rekening worden gebracht.

In de gemeenten Goes en Borsele kan bij de projecten CPO Mannee II en CPO Bomenweide (Duovilla) grond in erfpacht worden verkregen. Hierdoor zullen de verlaagde plafonds van een 1% lagere ‘loan-to-value’ en lagere inkomenshefboom bij deze projecten minder effect hebben.