Informatieavond Duurzaam Dorp SHHK goed bezocht!

CPOZ gaat keukentafelgesprekken organiseren

12/11/2014: De informatieavond 'isoleren, warrntescans, samenwerken' in het kader van Duurzaam Dorp 's Heer Hendrikskinderen is goed bezocht. De informatieverstrekking van Gevelscan, Dubourgraaf, Delta Comfort, WoonLinked en CPOZ leverde genoeg stof tot nadenken op. Er zijn nadien vragen gesteld bij de verschillende Meetingpoints en er zijn diverse kaartjes ingevuld voor een vervolg. Voor een kort verslag zie de bijlage.

CPOZ heeft alle informatievragen en verzoeken geinventariseerd en in een database ondergebracht. Een volgende stap is het organiseren van 'keukentafelgesprekken' met geinteresseerden voor verdere verduurzaming. De problemen waarmee men worstelt op het gebied van comfort 'koude voeten alom' en energieverbruik zijn niet direct zo maar te beantwoorden en de oplossingen kunnen forse investeringen met zich meebrengen. CPOZ gaat ze rubriceren en eerst voorleggen aan experts. De 'keukentafelgesprekken' nadien zullen in januari worden gehouden.

Onder de rubriek 'Duurzaam dorp Zeeland' zal CPOZ de vragen en rubrieken op de website presenteren. Het is goed denkbaar dat de oplossingen ook door derden kunnen worden aangereikt. Aan het bedrijfsleven zal worden gevraagd om met best practices eveneens op de gestelde vragen en problematieken te reageren.

10/11/2014: Op woensdag 12 november is er een informatieavond in 's Heer Hendrikskinderen over energiebesparende maatregelen in de woning. Deze avond start om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis. Op deze bijeenkomst worden de volgende stappen gezet in het project naar duurzame en levensloopbestendige woningen. Op 12 november staan de onderwerpen energie-besparende maatregelen en het gebruik van de warmte-scans centraal. CPOZ is betrokken bij dit project en zorgt voor de collectieve wijze van organiseren, inkopen en financieren van bovengenoemde maatregelen.

28/10/2013: Gemeente Goes en Vereniging Dorpsbelangen tekenen intentieverklaring 'Duurzame Particuliere Woningverbetering'.
CPOZ steekt in via Energieneutraal Renoveren Particuliere Woningverbetering en koppelt dat aan het levensloopbestendig maken van woningen. CPOZ werkt samen met het Woonloket in 's Heer Hendrikskinderen. CPOZ staat particulieren terzijde die gezamenlijk dit proces willen uitvoeren. CPOZ is daarbij behulpzaam in verkrijgen van leningsfaciliteiten zoals de Duurzaanheidslening (SVN/Provincie) en het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF). Beide zijn laagrentende leningen t.b.v. omschreven maatregelen om particuliere woningen te verduurzamen.