Villa Bomenweide Heinkenszand ontpopt zich

Consumentvriendelijke erfpacht Villa en Duovilla blijft mogelijk!

16/12/2015: Steigers zijn weggehaald, en de villa Bomenweide kavel Linde toont zijn gedaante. Zoek de verschillen met de artist impression op het bouwbord. De kans is groot dat de oplevering al in januari 2016 kan plaatsvinden. De doorlooptijd bedraagt dan 7 maanden, waarvan circa 6 maanden werkelijke bouwtijd.

Binnen wordt zichtbaar hoeveel licht van alle zijden de villa binnendringt. Ook reikt het zicht ver omdat de villa op de assen van de straten is gelegen. De vierkante bouw maakt alle ruimtes optimaal bruikbaar omdat schuine vlakken ontbreken. De dakterrassen aan voor- en achterzijde maken het beeld speels.

Er zijn nog kavels beschikbaar voor vrijstaande villa's en en voor duo villa's. Voor informatie: info@cpoz.nl.

4/12/2015: De bouw van Villa Bomenweide Heinkenszand ligt goed op schema. De verdiepingen zijn opgericht en de gevels worden afgewerkt.

21/09/2015: Bouw Villa op Bomenweide Heinkenszand vordert.
De bg laag maakt de vele openingen in de gevel zichtbaar.

Gemeente Borsele blijft de consumentvriendelijke erfpachtregeling aanbieden. CPOZ rekent het graag voor u uit!

31/072015: Voor zowel Villa als Duovilla zijn levensloop programma's met wonen, slapen en baden op de begane grond beschikbaar. Vraag de informatie aan. Wijzigingen in de indeling zijn mogelijk.

30/07/2015: Begane grond vloer gelegd voor Villa Bomenweide.
Voor het ingaan van de verlofperiode heeft Bouwbedrijf Rijk de begane grond vloer van de villa CPO Bomenweide Heinkenszand opgeleverd. Het geeft een beeld van de footprint van de woning die bijna 800 m3 groot wordt.

15/07/2015: woensdag 14 juli zijn de palen geheid voor de 1e villa op Bomenweide Heinkenszand. Bouwbedrijf Rijk voert de bouw uit.

9/06/2015: Nieuw: levensloopwoonprogramma's Villa en Duovilla.
Op verzoek van belangstellenden zijn plattegronden met een levenslooprogramma ontwikkeld voor zowel vrijstaande Villa als Duovilla. In beide gevallen kunnen programma en inhoud op de 1e verdieping worden aangepast aan persoonlijke wensen m.b.t. ruimte en budget. Download de varianten uit de bijlagen. Of vraag ze aan via: info@cpoz.nl

21/3/2015: Tuinen kavels kop Bomenweide zongeorienteerd!.
Kopkavels zijn met tuinen gunstig georiënteerd op zon in Bomenweide Heinkenszand. Ook voorzijde is representatief. Reden om een aantal artist impressions uit te werken. Zie bijlagen. Kopkavels op de hoek lenen zich zowel voor zelfstandige villa als voor Duovilla concept. Informeert U naar beide mogelijkheden!

Voor kavel Eik loopt een optie voor een vrijstaande villa. Plattegronden zijn uitgewerkt in symmetrische opstelling met centraal imposante hal en trap! CPOZ heeft raming stichtingskosten uitgewerkt en liquiditeitsbegroting opgesteld op basis van erfpacht.

23/12/2014: Breaking news: Min v. Fin. creert overgangsregeling voor gunstige erfpachtregeling. Nu tot 1 juli 2015 mogelijkheid voor sluiten erfpachtovereenkomst met gemeente Borsele. Feitelijke levering en afname op erfpacht pas op 31 december 2016. CPOZ rekent het graag aan u voor! Mail info@cpoz.nl of bel 06-53 32 75 35.

15/12/2014: Welstand keurt ontwerp 1e vrijstaande villa Bomenweide Heinkenszand goed. Overleg met Dorpsbouwmeester levert een aantal kwalitaitieve verfijningen op. Daarmee is kavel Linde definitief bezet. Voor kavel Iep loopt een reservering. Voor een 3e gegadigde loopt een aanvraag voor de heflt van een Duovilla. Hier wordt een nevenbouwer gezocht!

De gunstige erfpachtregeling staat ter discussie bij het Rijk. Er is overleg over een Overgangsregeling. In dat geval kan nog voorgesorteerd worden op een (Duo)villa. CPOZ staat klaar om u daarbij te helpen!

20/08/2014: CPOZ c.s. komt met villa's en duovilla's in groene omgeving. 2 Huishoudens (ver)delen samen duovilla (in). Opdrachtgever 'ontwerp' villa naar eigen woonwensen en budget.

Na aftrap op Info bijeenkomst Heinkenszand op vrijdag 14 maart in Rabobank Heinkenszand is een orientatie- en ontwikkelingsproces gestart met eerste belangstellenden. Dat heeft een Voor Ontwerp opgeleverd voor een eerste kavel met 1 villa. Het ontwerp is tot stand gekomen in coproductie tussen opdrachtgever en architect. Ook voor duovilla's is belangstelling getoond.

U kunt zich aanmelden als belangstellende voor de Bomenweide in Heinkenszand. En op basis van rangorde binnenkomst een kavelvoorkeur uitspreken. De start van het gezamenlijk ontwikkelingsproces en de start bouw is voorzien in 2014. De oplevering van de eerste duovilla's is gepland in 2015.

2 Huishoudens bepalen bij het concept duovilla's samen de indeling c.q. verdeling van de villa, de omvang van de villa als bouwmassa, het aantal bouwlagen, de positie van de entree's, enz. De repectievelijke budgetten zijn bepalend en maatgevend. Er ontstaan steeds unieke combinaties!

De ultieme duovilla heeft meer dan 1 bouwlaag, en desgewenst een daktuin, dakterrras, dakserre als een soort penthouse-oplossing. Maar er zijn ook eenvoudige samenstellingen denkbaar.

De architecten hebben de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente omgezet in een uitgekiend verkavelingplan. De optionele ruimte van duovilla's is goed zichtbaar. Het bestemmingsplan van de gemeente wordt daarop afgestemd.

De architecten hebben een pakket samengesteld voor kleuren en materialen waaruit gekozen kan worden. Samenhangende esthethiek vertegenwoordigt voor alle duovilla's een meerwaarde.

Architecten en CPOZ zorgen voor afstemming en terugkoppeling met de aannemer en brengen de gekozen oplossingen transparant in beeld. Een voordeel is dat het opdrachtgeverschap gedeeld wordt met een mede-opdrachtgever. Dat kan een bevriend huishouden zijn met dezelfde aspiraties.

Er is begrip dat de eigen woning eerst verkocht moet worden. U krijgt daarvoor alle ruimte. Samen wordt een beslismoment bepaald waarop het opdrachtgeverschap definitief wordt.

CPOZ kan indien gewenst een mede opdrachtgever in beeld brengen. Het is ook mogelijk een duovilla als 1 bouwmassa voor 1 huishouden te bestemmen. Het concept van de duovilla staat ook toe mantelzorgvarianten te ontwikkelen met horizontale of verticale woonverdeling.

Voor info: zie Persbericht, Uitnodigingskaart en Antwoordkaart hieronder.
Zie verder: www.duovilla.nl