6 woningen CPO Veere Zanddijk I feestelijk opgeleverd

Waardering voor verschijningsvorm en bouwkwaliteit

11/12/2015: Op vrijdag 11 december zijn in het bijzijn van wethouders C. Maas en J. Melse van gemeente Veere de 6 woningen met bijkeuken en (optioneel) garage feestelijk opgeleverd. Na een welkomstwoord van C. Tuinstra, coördinator CPOZ, is het woord gevoerd door J. Pluijlaar, technisch directeur Bouwgroep Peters Middelburg, P. Dekker, bouwbegeleider namens het ledencollectief, D. Verboon namens toekomstige bewoners en wethouder Maas namens gemeente Veere. Met de overhandiging van een bloemstuk door de wethouders zijn de woningen overgedragen aan de opdrachtgevers. Daarna is een feestelijke toast uitgebracht op de toekomstwaarde van de woningen en voor de bewoners. In de bijlage de openingsspeech van coördinator C. Tuinstra van CPOZ.

Het is al weer het 4e CPO project in de gemeente Veere en het volgende project heeft zich al aangediend. Zie elders op deze website.

8/12/2015: De hekken zijn weg en de woningen zijn nu goed zichtbaar. Het ontwerp wordt gekenmerkt door Veerse bouwstijl motieven. Zie ook bijlagen voor grote foto's.

19/11/2015: Op vrijdag 11 december zal - in het bijzijn van 2 wethouders van de gemeente Veere - de feestelijke oplevering plaats vinden van 6 woningen in Veere Zanddijk. Een mijlpaal voor CPOZ en de CPO-groep Veere Zanddijk!
In een bijlage enkele foto's die de laatste stand van zaken weergeven.

16/10/2015: Voortgang project CPO Veere Zanddijk. De contouren van de 6 woningen met optioneel bijkeuken en garage worden goed zichtbaar. De bouw ligt op schema voor oplevering eind dit jaar.

26/08/2015: Voortgang project CPO Veere Zanddijk. De 6 woningen zitten nu onder de kap. Zie bijgevoegd filmpje voor een prachtig beeld van bovenaf! Ook in de bijlage een fotoverslag met enkele foto's.

30/07/2015: Vlak voor aanvang verlofperiode heeft Bouwgroep Peters 2 verdiepingen in casco opgeleverd. Het biedt een mooie doorkijk van de 2 blokjes van 3 woningen. Zie foto bijlage.

11/06/2015: In het project Veere Zanddijk is een manshoge kelder geplaatst onder een woning. Voor de toekomstige bewoner veel extra ruimte bij een gelijkblijvende grondprijs. Foto zie bijlage.

5/06/2015: op vrijdagmiddag 5 juni is in het bijzijn van jong en oud de 1e paal geslagen voor het project CPO Veere Zanddijk. Zie foto's bijlage. De start van de bouw van 2 blokjes van 3 woningen heeft plaatsgevonden onder een strak blauwe hemel. De deelnemers zijn er blij mee. Bouwgroep Peters hoopt nog voor de bouwvakvakantie met een strakke planning de kappen te kunnen plaatsen.

CPOZ heeft het verzoek aan gemeente Veere gedaan of er ruimte is voor nog een 3e of 4e blokje van 3 van deze ruime en duurzame woningen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via het contactformulier op deze website of via een E-mail (info@cpoz.nl).

1/04/2015: CPOZ bouwt voor de toekomst. Nieuwe EPC eis 2015 al verdisconteerd in CPO Veere Zanddijk.

2/03/2015: In prijs ad € 185.000, - inclusief BTW en grond iinbegrepen Berging, Bijkeuken, Uitzet/ tuimelvenster, stelpost Tegels wanden + vloeren + arbeid, stelpost Sanitair + arbeid, aandeel aanleg Achterpad/brandgang.

26/01/2015: Nog 1 duurzaam gebouwde Tussenwoning vrij circa € 185.000, - incl. BTW en grond.

Medio januari 2015 heeft Woningborg het project geaccepteerd en kunnen de woningen worden geregistreerd onder de Afbouw garantieregeling. De Woningborg aannemingscontracten worden definitief gemaakt en getekend. Daarmee is aan alle eisen voor het slaan van de 1e paal voldaan.

Op 29 december j.l. zijn de grondaktes gepasserd bij Sauer & Oonk Vlissingen en zijn 5 CPO leden eigenaar van de bouwgrond geworden.

8/12/2014: Per 1-1-2015 wordt de Energie Prestatie Coefficient (EPC) verder verscherpt van 0.6 naar 0.4. Terwijl veel woning nieuwbouw projecten die dit jaar nog een bouwvergunning aanvragen op basis van het 'oude' Bouwbesluit met een Rc waarde = 3,5 m2. k/W en pas in 2015 of in 2016 worden opgeleverd, heeft CPOZ al geanticipeerd op de nieuwe eis. In het project CPO Veere Zanddijk wordt gebouwd met een Rc = 4,5 voor de vloer, met Rc = 5,05 voor de gevel, en met Rc = 5,50 voor het dak. In de nieuwe EPC prestatie eis is dat respectievelijk vloer Rc = 3,5, gevel Rc = 4,5 en dak Rc = 6,0 m2.K/W. De dakkapel wordt opgeleverd met Rc = 4,0 voor dak + zijwangen. Bijkeuken en Garage worden in HSB geisoleerd opgeleverd met een Rc = 3,74/4,0. Verder wordt luchtdicht gebouwd op alle aansluitingen. De schil van de woning is daarmee ontworpen om in belangrijke mate toekomstbestendig te zijn.

Eind van deze maand worden aktes voor levering van de grond gepasseerd bij de Notaris. Start bouw is nu voorzien in 2015 Q1. Oplevering is voorzien in 2015 Q3. Vanaf de start van het project in oktober 2013 tekenen voorbereiding + uitvoeringsplanning voor een doorlooptijd van minder dan 2 jaar van idee tot oplevering.

U kunt nu nog instappen voor de laatste Tussenwoning en gereed zijn voor de toekomst.

28/10/2014: Bouwgroep Peters uit Middelburg gaat het project CPO Veere Zanddijk bouwen. De Omgevingsvergunning is verleend door gemeente Veere en onherroepelijk geworden. De huishoudens ronden deze week hun persoonlijke gesprekken met de aannemer af. Toegekende Omgevingsvergunning, Grondcontract gemeente Veere en Pro forma aannemingsovereenkomst op basis van Woningborg insolventie verzekering zijn voorwaarden voor hypotheekverstrekking door banken en financiering- en garantieinstellingen. CPOZ heeft de leden door dit traject geleid. De woningen worden qua planning in 2015 Q3 opgeleverd. Het slaan van de 1e paal is afhankelijk van de levering van de begane grond vloerdelen.

6/8/2014: Aanbesteding is laatste fase ingegaan met onderhandeling met 2 finale partijen. Tevens Omgevingsaanvraag al ingediend bij gemeente Veere. Daarmee komt start bouw van deze duurzame woningen dichterbij voor de groep. Voor Tussenwoning 5 wordt nog een gegadigde gezocht. U kunt nu nog meedenken en meeonderhandelen over de indeling van deze woning. Alle woning informatie plus indicatieve prijsniveau bij CPOZ (info@cpoz.nl of mob.: 0653327535).

11/11/2013: in het project CPO Veere Zanddijk hebben de deelnemers hun persoonlijke wensen ingebracht. De bijkeuken + garage worden aangepast. Voor de hoekwoningen 1 en 6 wordt de voordeur naar de zijkant verplaatst. Het ontwerp wordt binnenkort aan Welstand voorgelegd. Zie bijlage.

Kerngroep snel uitgebreid. RoosRos Architecten heeft Verkavelingsopzet uitgewerkt, gevolgd door een Schetsontwerp c.q. Voorlopig Ontwerp. Zie bijlagen. Deelnemers kiezen voor 4 hoekwoningen met garage + 2 tussenwoningen. Resultaat: 2 blokjes van 3 woningen. In het ontwerp zijn typerende kenmerken van Veerse bouw opgenomen.