Contour CPO Hof Paauwenburg oogt bewondering!

Oplevering woningen voorzien september 2020

Feestelijke 1e paal CPO Hof Paauwenburg Vlissingen
Start bouw met bewoners woensdag 18 september 2019

Woensdag 18 september jl. '1e paal' geslagen voor CPO Hof Paauwenburg door familie Nelen. Ontwikkeling 8 levensloopbestendige patiobungalows heeft een lange aanloop gekend. Maar het sterke concept van 2 x 4 gasloze duurzame woningen is vrijwel ongewijzigd gebleven. CPOZ heeft daaraan gememoreerd tijdens haar toespraak. Oplevering ijs en wederdienende zomer 2020. Familie Nelen was even standvastig in haar geloof op een goede afloop. Haar valt tendeel een duurzame woning met toekomstwaarde. Dit conform doelstellingen stichting CPOZ.

Eerste opties genomen op CPO Hof Paauwenburg Vlissingen

24/1/2019: Op het project van 2 x 4 geschakelde patiobungalows, type levensloop, zijn de eerste opties gevestigd. Er zijn nog woningen vrij. De woningen zijn gasloos, voorzien van een stabiele bodemwarmtepomp, en hebben een solardak voor eigen duurzame PV-productie.

Omgevingsvergunning verleend CPO Paauwenburg Vlissingen.
Bestemmingsplan + Omgevingsvergunning definitief!

16/05/2018: Raad van State heeft het ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee zijn de Wijziging Bestemmingsplan en de Omgevingvergunning definitief en onherroepelijk. Er kan procedureel pas gestart worden na het broedseizoen, dat betekent na september 2018. Voorwaarden zijn wel voldoende opdrachtgevers en beschikbare bouwcapaciteit. Ook moet rekening worden gehouden met langere levertijden van bouwmaterialen.

2/02/2018: Op donderdag 25 januari heeft gemeente Vlissingen de Aanvraag Omgevingsvergunning positief gehonoreerd c.q. de bouwvergunning voor 8 patiowoningen is verleend. Het besluit gaat nu fase in waarin belanghebbenden binnen 6 weken na dag bekendmaking nog beroep kunnen aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. De vergunning treedt in werking op de dag na die, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Donderdag 1 dec. kick off CPO Paauwenburg Vlissingen!.
Plaats van samenkomst Koudekerke bij Bouwbedrijf Kambier

23/11/2016: Op donderdag 1 december vindt de kick off plaats van CPO Paauwenburg Vlissingen, de bouw van 8 patiobungalows in eigen domein. Uitgenodigd zijn huishoudens die zich actief willen inzetten voor het project.
De bijeenkomst vindt 's avonds plaats bij bouwbedrijf Kambier in Koudekerke, adres Karreveld 37, 4371 GA. Aanvang staat gepland om 19.00 uur.
Het Bouwteam van Marsaki, Kambier en CPOZ heet u van harte welkom.
Er zijn nog kavels-woningen beschikbaar. Meldt u aan bij CPOZ: via E-mail: info@cpoz.nl of telefonisch via 06-53 32 75 35.

De geinteresseerden worden bijgepraat over de stand van het project, en het Bouwteam wil graag de woonwensen en woonideen in kaart brengen. Doel is een kernteam te vormeren dat als klankbord namens de groep gaat fungeren.

Realiseer uw woonwensen op loopafstand zee en strand!

21/06 2016: Het ATT (Ambtelijk Toets Team) gemeente Vlissingen heeft kleur- en materiaalstaat voor project CPO Paauwenburg goedgekeurd. Daarmee zijn de contouren zichtbaar van het project Wonen in het Groen! Naast het groene karakter belichaamt door Vliedberg, bomen Savornin Lohmanlaan, enz. is ook de korte afstand van duinen en zee een interessant gegeven. Paauwenburg zelf biedt nabij een winkelcentrum. De komende maanden wordt gewerkt aan de planologische procedures om het project bouwgereed te maken. Start bouw is voorzien in 2017. Zie bijlage DO schets.

De woningen zijn voorzien van een master bedroom + badkamer op de begane grond (type levensloop). Desgewenst kan de bovenbouw verbreed worden om daar een master bedroom te realiseren (gezinswoning). Orientatie en hellingshoek van het dak lenen zich voor toepassing duurzame energie. Zie bijlage Informatieblad.

Informatie of aanmelden bij CPOZ: mob. 06-53 32 75 35 of E-mail info@cpoz.nl

08/05/2015: Nieuwe informatie over CPO Paauwenburg is verwerkt in een collage, die als bijlage is bijgevoegd. Geinteresseerden worden door CPOZ op de hoogte gehouden. Wordt opdrachtgever van uw eigen woning en realiseer uw eigen woonwensen op loopafstand van zee en strand!

15/12/2014: CPOZ zet in op eigen domein op 1 km van zee en strand. Advies: wordt collectief eigenaar van binnenterrein en groenstroken. Gemeente Vlissingen verleent alle medewerking. Onderzoek samen met CPOZ duurzaam wonen tegen scherpe prijzen op loopafstand van zee en strand! Wordt opdrachtgever van uw eigen woning en realiseer uw eigen woonwensen in dit collectief project De 1e fase omvat slechts 4 woningen!

1/1/2014: WTS architecten heeft het Definitief Ontwerp voor de 1e fase van CPO Paauwenburg Vlissingen - Vliedbergzone 4 woningen - opgeleverd. Persoonlijke wensen in ontwerp en interieur zijn mogelijk. Dat geldt ook voor gebruik dakterrassen op de 1e verdieping. Hier is een betondak voorzien waardoor de gebruiksmogelijkheden in de buitenruimte toenemen.

Aannemer Kambier uit Koudekerke kan nu een definitieve begroting opstellen voor het CPO collectief. Het bouwtraject wordt gestart als er zicht is op een 4e deelnemer/opdrachtgever.

De CPO deelnemers buigen zich nu samen met architect en CPOZ over de mogelijk kleurkeuzes in het project. Dat is een gezamenlijk proces.

De plattegronden van de woningen kunnen bij CPOZ worden opgevraagd.
Er is sprake van ruime woningen met veel inhoud inclusief inpandige garage.
Dat kan zelfs worden vergroot door de dakopbouw uit te breiden zoals bij een van de woningen zal worden toegepast.

Dimensies en volumes
- Patio: circa 61 m2
- Netto gebruiksoppervlak/woonvloeroppervlak: circa 161 m2
- Inhoud patiobungalow bruto: circa 550 m3