Projectnieuws

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Officiele opening 't Sasse Hofje naar voorjaar 2021

Officiele opening 't Sasse Hofje naar voorjaar 2021

Deelname Hofje 'Mooiste Bouwwerk van Zeeland 2020'

21/07/2020: Bestuur en bewoners besluiten officiele opening van het Hofje door te schuiven naar voorjaar 2021. Daarmee vervalt eerder gekozen datum 27 augustus dit jaar. Alles overziende en gezondheid genodigden en bewoners vooropstellend, is ook eind augustus nog te vroeg voor samenkomen. Deelname Hofje "Mooiste Bouwwerk van Zeeland 2020' Stemmen Publieksprijs vanaf 1 juni website PZC 25/05/2020: 't Sasse Hofje dingt mee naar Publieksprijs 'Mooiste Bouwwerk van Zeeland 2020'. Het Hofje is 1 van de 31 ingezonden projecten. Vanaf 1 juni kunt u stemmen op het Hofje op de website van de PZC. Op 19 juni worden de Vakprijs en de Publieksprijs uitgereikt. 'Mooiste bouwwerk van Zeeland' wordt georganiserd door het CBK Zeeland. Het thema is 'Architectuur, een Publieke zaak'. Het Hofje heeft een open karakter en de prachtige collectieve tuin maakt vele inkijkjes mogelijk. Dat, en de principes van actieve participatie en nabuurschap dienen als geen ander de Publieke zaak. Na alle teksten hieronder bijlage Inzending Mooiste bouwwerk van Zeeland 2020 en bijlage Fotocollage. Afblazen Feestelijke Opening 't Sasse Hofje vrijdag 17 april! Nieuwe datum gezocht in periode na zomervakantie 16/03/2020: Uitstellen Feestelijke Opening 't Sasse Hofje tot na de zomer. Gelet op de huidige omstandigheden rond het corona virus wordt de Feestelijke Opening van 't Sasse Hofje van 17 april gecanceled. Een nieuwe datum zal worden vastgesteld in de maanden na de zomervakantie. 19/02/2020: Vrijdag 17 april in de middag wordt 't Sasse Hofje in Sas van Gent feestelijk geopend. Als u belansgtellend bent kunt u zich melden via info@cpoz.nl Zomeravond Open Huis 't Sasse Hofje Donderdag 29 augustus vanaf 19.00 tot 20.30 uur. 't Sasse Hofje co-housing Sas van Gent nog 1 woning vrij 29/08/2019: Er is gelegenheid zonder afspraak vrijblijvend de nog vrij zijnde woning W2 te bezichtigen aan het Bolwerk te Sas van Gent. Er is alle gegelegenheid vragen te stellen aan de initiatiefnemers van het Hofje. Uitstekende EPC-score woningen 't Sasse Hofje 27/3/2019: ’t Sasse Hofje heeft ten behoeve van de subsidieaanvraag warmtepomp, een vergelijkend EPC berekening laten uitvoeren tussen toepassing van Warmtepomp en HRCV-ketel. Hieruit blijkt dat de woning ook zonder warmtepomp de verplichte eis van EPC = 0,4 met gemak haalt. Een EPC van 0,4 houdt in dat de woning nog maar 40% van de energie verbruikt van de vergelijkbare of zelfde woning in 1990 (= energetische efficiëntie). De woningen in ‘t Sasse Hofje gaan allemaal veel verder en scoren met een warmtepomp zelfs lager dan de nul lijn met een interval tussen -0,11 tot -0,46. Bij toepassing (gefingeerd) van een HRCV-ketel is dat nog altijd -0,03 tot -0,21. De woningen halen daarmee ook de overgangseis naar de nieuwe energetische BENG-norm indien uitgedrukt in de EPC-waarde van 0,20. De woningen zijn niet alleen goed geïsoleerd maar kunnen zoveel eigen energie produceren dat het gebouw-gebonden energiegebruik om ruimtes (a) te verwarmen en te koelen, (b) te ventileren, om (c) warm tapwater te maken en om (d) te verlichten, wordt gecompenseerd. Er is nog 1 woning met dakopbouw beschikbaar. Bel 06-53 32 75 35 of mail info@cpoz.nl voor nadere informatie. Ideale footprint voor keukendomein in 't Sasse Hofje. 24/1/2019: Eerste woning W1 betrokken in 't Sasse Hofje. Footprint uitermate geschikt voor keukendomein met keukenwand + kookeiland. Nog voldoende ruimte om eettafel hierop te laten aansluiten. Veel direct licht achtergevel maakt het goed werken in de keuken. 1e Woning op punt van oplevering in Sas van Gent! 25/11/2018: De optie bestaat om de nog beschikbare met opbouw uitgevoerde woning W2 als wind- en waterdicht casco te verwerven. Vraag naar condities en prijs. Op verzoek kan - vrijblijvend - een bezoek aan de bouwplaats worden ingepland. Bel: 06-53 32 75 35. 25/11/2018: Project cohousing 's Sasse hofje te Sas van Gent vordert gestaag. Bij W1 - met carport - zijn binnenwanden en plafonds afgewerkt. Aan het schilderwerk wordt de laatste hand gelegd. De warmtepomp is geplaatst en elektra + water zijn aangesloten. De woning wordt over circa 2 weken betrokken! 8/09/2018: Afgelopen donderdag is de montageploeg van 5 levensloopwoningen + groepsruimte van de bouwplaats vertrokken. Vrijdag is de kraan voor transport gereed gezet. De interne pre-inspectie van W1 t/m W4 heeft reeds plaatsgevonden. Aan de casco's is al flink gewerkt door dakdekkers die bijna gereed zijn met hun werk. Volgens planning wordt de komende week gestart met het plaatsen van de kozijnen. Daarna vindt het stucwerk plaats en is de woning in de schil volledig afgebouwd. De opdrachtgevers hopen nog voor de kerst hun woning te kunnen inrichten. Bouw gestart van 5 levensloopwoningen + groepsruimte! 2/07/2018: Maandag 2 juli is aannemersbedrijf vSteenberge gestart met het storten van betonnen plaatfundering voor W1 t/m W4. 6 Grote mixers zorgden voor continue proces in de betonstort. De betonkwaliteit B37 creert een grote sterkte van industriele kwaliteit. De betonlaag meet 20 cm met een vorstrand van circa 15 cm. 21/06/2018: Op donderdag 21 juni is de Omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Er zijn geen bezwaren ingediend! Dat is een goede opsteker voor het project waarbij vooraf met naaste buren is afgestemd. 20/06/2018: Op woensdag 20 juni is een Buren infodag gehouden. Onder het motto 'leer je nieuwe buren kennen' zijn direct omwonenden uitgenodigd om over het plan 't Sasse Hofje geinformeerd te worden. Tevens is inzicht gegeven over planning en aard van toekomstige werkzaamheden. Diverse vragen zijn gesteld en beantwoord. Een goed initiatief om begrip te kweken voor de komende activiteiten. Zie foto's bijlage. 9/06/2018: Op zaterdag 9 juni op feestelijke wijze aftrap verricht voor bouw 't Sasse Hofje. Kleinkinderen van deelnemers stroopten gezamenlijk de mouwen op voor de 1e spade. In de bijlage foto's van de heuglijke bijeenkomst. Zie foto's bijlage. 9/05/2018: gemeente Terneuzen heeft de Omgevingsvergunning verleend. Deze wordt onherroepelijk op 21 juni 2018. Daarmee komt de start bouw van de 5 woningen + gemeenschapsruimte weer een stap dichterbij. Het wordt spannend of de eerste woningen nog voor het zomerreces worden gemonteerd op de bouwplaats. Open Huis later tijdstip: het Open Huis van komende zaterdag 14-04-2018 wordt verschoven naar een later tijdstip. Het vergt meer tijd om alle genodigden tijdig te informeren. Voor belangstellenden is het echter altijd mogelijk een afspraak te maken op de bouwplaats voor nadere kennismaking en info. Neem contact op met Cyriel de Moor (06-11215947) of Catrinus Tuinstra (CPOZ: 06-53327535 of info@cpoz.nl). 10/04/2018: Op dinsdag 10 april heeft de PZC aandacht besteed aan het Sasse Hof. Het arikel is te vinden in de bijlagen. 9/04/2018: Op maandag 9 april jl. heeft een presentatie plaatsgevonden bij de Stadsraad Sas van Gent. Dit naar aanleiding van plaatsing van het spandoek op zaterdag 7 april jl. De presentatie is te vinden in de bijlagen. Er zijn vragen gesteld over o.a. voorwaarden voor toelating en het hebben van huisdieren. Belangrijkste voorwaarden zijn dat men goed nabuurschap onderschrijft en een actieve bijdrage levert aan gemeenschappelijke tuin en gebouw. Huisdieren zijn niet op voorhand verboden, maar vragen goede leefregels in onderlinge afstemming. 29/3/2018: Aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. 2/2/2018: Bij VGA architecten Sas van Gent worden laatste details doorgenomen voor Aanvraag Omgevingsvergunning. Prijsafspraken met aannemers in vergevorderd stadium. Raming stichtingskosten geeft aan dat va prijs € 270.000, - inclusief grond + Btw + bijdrage gemeenschapsruimte tot de mogelijkheden behoort. Er is een planning opgezet voor de bouw voor dit jaar. Er zijn nog woningen vrij. Kopersvereniging koopt grond van gemeente Terneuzen! 15/11 2017: Het gewijzigde bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk geworden. De woningen worden volgens een nieuw prefabsysteem gebouwd. De contractonderhandelingen met de aannemer vinden thans plaats. De ontwerptekeningen zijn verder verfijnd. 24-3-2017: Met gemeente Terneuzen is procedure wijziging bestemmingsplan ingezet. Concept Ruimtelijke onderbouwing is ingediend en besproken. Toetsing regels bestemmingsplan noodzaakt tot Definitief Ontwerp. VGArchitecten heeft concept DO opgesteld mede op basis van geselecteerde prefab bouwsysteem. Aangepaste ontwerpen zijn verzameld in Brochure 'sSasse Hofje. Zie bijlage. 6/1/2017: Op de valreep van 2016 heeft Kopersvereniging (KV) t'Sasse Hofje de grond in Sas van Gent gekocht van gemeente Terneuzen. Daarmee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van 5 levensloopwoningen + garage met gemeenschapsruimte en gemeenschappelijke binnentuin. Bijzonder is dat niet de deelnemers de grond hebben gekocht, maar de Kopersvereniging. CPOZ heeft het nodige uitgezocht voor de constructie. In later stadium is denkbaar dat individuele kavels worden aangekocht door deelnemers, waarbij het gemeenschappelijke in een appartementsrecht wordt gegoten. Vol goede moed voor 2017 studeert de kerngroep thans op een optimale duurzame bouwconstructie binnen gestelde financiele kaders. Er zijn nog 3 kavels-woningen beschikbaar! E-mail: tsassehofje@zeelandnet.nl of info@cpoz.nl, Bel: C. de Moor 06-112 15 947 of C. Tuinstra 06- 53 32 75 35. 1/09/2016: Het project is gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van het LAG (Lokale Actiegroep kader Plattelandsontwikkeling). Het project wordt ervaren als voorhoede-initiatief particuliere zorgvernieuwing. 26/07/2016: Dinsdag 26 juli is overeenstemming bereikt met gemeente Terneuzen betreffende de koopprijs van de grond voor de bouw van 5 woningen. Dat is een eerste belangrijke stap om financiele zekerheid in het proces te krijgen. Met de gemeente wordt nog gesproken over de ontsluiting aan de Bolwerkzijde. Een volgende traject is keuze bouwconstructie en selectie aannemer. De onderhandelingen hierover zijn gaande. Medio september zal hier meer over bekend zijn. 21/06/2016: Het nieuwe plan met 5 woningen is gepresenteerd aan gemeente Terneuzen. Vanuit het ARO gaat een positief advies naar het College. Het nieuwe plan is in de bijlagen toegevoegd. Er zijn nog woningen beschikbaar! U kunt nog meedenken over grootte, wel/geen dakopbouw, indeling, enz. Er vinden verkenningen plaats naar de constructiewijze en installatietechniek. De kleurstelling gevel is nog overlegthema met architect. Publiciteit Rabobank Dichterbij Editie Z-Vl juni 2016: In het Ledenmagazine heeft Rabobank een artikel geplaatst over Cohousing Sas van Gent. In de bijlage het artikel Samen bouwen samen wonen. 03/02/2016: Het plan voor 't Sasse Hofje is aangepast. Een 'geklasseerde' monumentale boom zorgt voor aanpassingen. Het plan is teruggebracht naar 5 woningen, waarbij de boom wordt opgenomen in het bouwplan. Er zijn nu 3 serieuze kandidaten/huishoudens en een 4e geinteresseerde. U kunt zich nu aanmelden voor de laatste woning(en). De kerngroep onderzoekt momenteel diverse (duurzame) bouwmethoden. Binnenkort wordt een modelwoning bezocht, gebouwd in massief houtbouw. Door het toepassen van zonnepanelen, een warmtepomp, geen gasaansluiting en sedumdaken wordt dit een bijzonder duurzaam, energiezuinig en levensloopbestendig project! In de bijlage een krantenartikel uit de PZC van 2 februari. 22/12/2015: Het jaar 2015 waarin de ontwikkeling van co-housing project 't Sasse Hofje in Sas van Gent is gestart nadert zijn einde. Terugkijkend zijn er best enige mijlpalen bereikt: - Inschakelen expertise: de initiatiefnemers van dit project hebben de hulp ingeroepen van CPOZ. Deze partij begeleid en stuurt het proces van start tot oplevering. Daarnaast is VG Architecten (Sas van Gent) als projectarchitect betrokken bij ’t Sasse Hofje en werkt nauw samen met de initiatiefnemers en CPOZ aan dit project. - Ontwerpplan: er ligt een ontwerpplan van VG Architecten voor 6 levensloopwoningen + gemeenschappelijke ruimte. - Co-housing: het co-housing concept is uitgangspunt en voorshands – voor de beoogde locatie - richtinggevend naar de markt. Voor de leden van de kerngroep is dit een belangrijk handvat om toekomstige medebewoners te werven. - Kerngroep: de initiële kerngroep omvat thans 3 deelnemende huishoudens, dat betekent dat voor 50% van de woningen een serieuze gegadigde in beeld is. - Kopersvereniging: de kerngroep heeft zich verenigd in een heuse Kopersvereniging, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. - Appartementsrecht: de kerngroep heeft zich verdiept en laten voorlichten in de meest geëigende rechtsvorm voor co-housing. Het appartementsrecht is mogelijk een geëigende juridische organisatie/beheersvorm, maar alternatieven worden nog steeds onderzocht. - Promotie: er is een goed bezochte inloopmorgen (10 oktober) georganiseerd in gebouw de Statie, met meerdere bezoekers zijn contactgesprekken gevoerd; het ontwikkelingsinitiatief heeft een zekere bekendheid binnen de gemeenschap gekregen. Er zijn verschillende communicatiewegen bewandeld: er is een flyer ontwikkeld en gericht verspreid, er zijn persmomenten geweest, het staat op de website, op social media, enz. - Voorbeeld pilot projecten: het is een bewuste tactiek om meerdere van dit soort projecten te bezoeken, en daar leergeld op te doen. - Bouw constructievorm: er is een open oog voor bouwtechnieken die zowel prijstechnisch interessant zijn, duurzaam zijn, enz. In het zoekproces is gezamenlijk een eerste bezoek gebracht aan een mogelijke leverancier. Volgende bezoeken staan gepland. - Kosten: het ontwerp van de woningen, de promotie, de projectbezoeken, dit alles vergt inzet, energie, en geld. Het traject is niet langer vrijblijvend. Het gevoel overheerst dat de ontwikkeling en haar deelnemers aan kracht hebben gewonnen dit jaar. We zien met vertrouwen uit naar 2016 en hopen op een succesvolle realisatie van dit mooie project! 10/12/2015: Project 't Sasse Hofje' krijgt verder gestalte. Kopersvereniging (KV) voor dit co-housing project is opgericht waardoor initiatiefgroep nu ook juridische status heeft. Bij KV zijn nu 3 huishoudens aangesloten die het plan doortrekken. 17/11/2015: Op deze dinsdag bezoek gebracht aan Skilpod in Geel (Belgie). Deelnemers 3 huishoudens/leden KV, architect VGA, en CPOZ alsmede Dubourgraaf. Laatste is adviseur binnenklimaat bij zeer duurzaam kantoorgebouw met casco opgetrokken uit massief houtbouw. bij Skilpod worden complete casco's in massief houtbouw samengesteld in de fabriek. Voordelen minder faalkosten, maar ook beperkingen door transport 3D casco over de weg. Men heeft zich op de hoogte gesteld van ontwerpmogelijkheden, constructiewijze, uitbreiding/stapeling, comfort en energieverbruik binnenklimaat, alsmede prijsvorming. Al met al een waardevol bezoek. Zie foto's bijlage. 12/10/2015: De inloopmorgen van zaterdag 10 oktober is goed bezocht. Een aantal serieus gegadigden heeft zich aangemeld. In de bijlage de meest recente versie van de ontwerpstudie van VG Architecten. Tevens bijgevoegd een collage + missie van dit project en een krantenartikel uit de PZC. 24/09/2015: Inloopmorgen op zaterdag 10 oktober van 10.00 - 13.00 uur in gebouw de Statie in Sas van Gent. Mogelijkheid om u vrijblijvend bij initiatiefnemers te informeren over de inhoud van het project. Financiele dienstverleners en notaris aanwezig om u direct met raad en daad bij te staan. Zie bijlage voor uitnodiging inloopmorgen. 29/08/2015: De ontwerpstudie van VG Architecten staat nu online. Zie bijlage! 4/08/2015: Enkele (senioren)huishoudens hebben het initiatief genomen voor 't Sasse Hofje' een co-housing project in Sas van Gent. Het doel is samen te ontwikkelen, te bouwen en te leven in goed nabuurschap. Naast een op maat ontworpen woning is er een wens voor een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. In totaal zijn 6 seniorenwoningen inclusief garage voorzien op de locatie Glacisstraat/Bolwerk/Paul Krugerdreef. VG architecten uit Sas van Gent tekent voor het ontwerp. CPOZ begeleidt de groep in het cohousing- en ontwikkel- en bouwproces. De inschrijving is geopend. De kerngroep ontwerpt thans interactief met de architect verkaveling en plattegronden. De voorkeur gaat uit naar een volledig programma op de begane grond. U kunt zich aanmelden middels het contactformulier op de website. U kunt ook contact opnemen met CPOZ: Catrinus Tuinstra, mobiel: 06-53 32 75 35 of e-mail info@cpoz.nl. lees verder

Contour CPO Hof Paauwenburg oogt bewondering!

Contour CPO Hof Paauwenburg oogt bewondering!

Oplevering woningen voorzien september 2020

Feestelijke 1e paal CPO Hof Paauwenburg Vlissingen Start bouw met bewoners woensdag 18 september 2019 Woensdag 18 september jl. '1e paal' geslagen voor CPO Hof Paauwenburg door familie Nelen. Ontwikkeling 8 levensloopbestendige patiobungalows heeft een lange aanloop gekend. Maar het sterke concept van 2 x 4 gasloze duurzame woningen is vrijwel ongewijzigd gebleven. CPOZ heeft daaraan gememoreerd tijdens haar toespraak. Oplevering ijs en wederdienende zomer 2020. Familie Nelen was even standvastig in haar geloof op een goede afloop. Haar valt tendeel een duurzame woning met toekomstwaarde. Dit conform doelstellingen stichting CPOZ. Eerste opties genomen op CPO Hof Paauwenburg Vlissingen 24/1/2019: Op het project van 2 x 4 geschakelde patiobungalows, type levensloop, zijn de eerste opties gevestigd. Er zijn nog woningen vrij. De woningen zijn gasloos, voorzien van een stabiele bodemwarmtepomp, en hebben een solardak voor eigen duurzame PV-productie. Omgevingsvergunning verleend CPO Paauwenburg Vlissingen. Bestemmingsplan + Omgevingsvergunning definitief! 16/05/2018: Raad van State heeft het ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee zijn de Wijziging Bestemmingsplan en de Omgevingvergunning definitief en onherroepelijk. Er kan procedureel pas gestart worden na het broedseizoen, dat betekent na september 2018. Voorwaarden zijn wel voldoende opdrachtgevers en beschikbare bouwcapaciteit. Ook moet rekening worden gehouden met langere levertijden van bouwmaterialen. 2/02/2018: Op donderdag 25 januari heeft gemeente Vlissingen de Aanvraag Omgevingsvergunning positief gehonoreerd c.q. de bouwvergunning voor 8 patiowoningen is verleend. Het besluit gaat nu fase in waarin belanghebbenden binnen 6 weken na dag bekendmaking nog beroep kunnen aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. De vergunning treedt in werking op de dag na die, waarop de beroepstermijn is verstreken. Donderdag 1 dec. kick off CPO Paauwenburg Vlissingen!. Plaats van samenkomst Koudekerke bij Bouwbedrijf Kambier 23/11/2016: Op donderdag 1 december vindt de kick off plaats van CPO Paauwenburg Vlissingen, de bouw van 8 patiobungalows in eigen domein. Uitgenodigd zijn huishoudens die zich actief willen inzetten voor het project. De bijeenkomst vindt 's avonds plaats bij bouwbedrijf Kambier in Koudekerke, adres Karreveld 37, 4371 GA. Aanvang staat gepland om 19.00 uur. Het Bouwteam van Marsaki, Kambier en CPOZ heet u van harte welkom. Er zijn nog kavels-woningen beschikbaar. Meldt u aan bij CPOZ: via E-mail: info@cpoz.nl of telefonisch via 06-53 32 75 35. De geinteresseerden worden bijgepraat over de stand van het project, en het Bouwteam wil graag de woonwensen en woonideen in kaart brengen. Doel is een kernteam te vormeren dat als klankbord namens de groep gaat fungeren. Realiseer uw woonwensen op loopafstand zee en strand! 21/06 2016: Het ATT (Ambtelijk Toets Team) gemeente Vlissingen heeft kleur- en materiaalstaat voor project CPO Paauwenburg goedgekeurd. Daarmee zijn de contouren zichtbaar van het project Wonen in het Groen! Naast het groene karakter belichaamt door Vliedberg, bomen Savornin Lohmanlaan, enz. is ook de korte afstand van duinen en zee een interessant gegeven. Paauwenburg zelf biedt nabij een winkelcentrum. De komende maanden wordt gewerkt aan de planologische procedures om het project bouwgereed te maken. Start bouw is voorzien in 2017. Zie bijlage DO schets. De woningen zijn voorzien van een master bedroom + badkamer op de begane grond (type levensloop). Desgewenst kan de bovenbouw verbreed worden om daar een master bedroom te realiseren (gezinswoning). Orientatie en hellingshoek van het dak lenen zich voor toepassing duurzame energie. Zie bijlage Informatieblad. Informatie of aanmelden bij CPOZ: mob. 06-53 32 75 35 of E-mail info@cpoz.nl 08/05/2015: Nieuwe informatie over CPO Paauwenburg is verwerkt in een collage, die als bijlage is bijgevoegd. Geinteresseerden worden door CPOZ op de hoogte gehouden. Wordt opdrachtgever van uw eigen woning en realiseer uw eigen woonwensen op loopafstand van zee en strand! 15/12/2014: CPOZ zet in op eigen domein op 1 km van zee en strand. Advies: wordt collectief eigenaar van binnenterrein en groenstroken. Gemeente Vlissingen verleent alle medewerking. Onderzoek samen met CPOZ duurzaam wonen tegen scherpe prijzen op loopafstand van zee en strand! Wordt opdrachtgever van uw eigen woning en realiseer uw eigen woonwensen in dit collectief project De 1e fase omvat slechts 4 woningen! 1/1/2014: WTS architecten heeft het Definitief Ontwerp voor de 1e fase van CPO Paauwenburg Vlissingen - Vliedbergzone 4 woningen - opgeleverd. Persoonlijke wensen in ontwerp en interieur zijn mogelijk. Dat geldt ook voor gebruik dakterrassen op de 1e verdieping. Hier is een betondak voorzien waardoor de gebruiksmogelijkheden in de buitenruimte toenemen. Aannemer Kambier uit Koudekerke kan nu een definitieve begroting opstellen voor het CPO collectief. Het bouwtraject wordt gestart als er zicht is op een 4e deelnemer/opdrachtgever. De CPO deelnemers buigen zich nu samen met architect en CPOZ over de mogelijk kleurkeuzes in het project. Dat is een gezamenlijk proces. De plattegronden van de woningen kunnen bij CPOZ worden opgevraagd. Er is sprake van ruime woningen met veel inhoud inclusief inpandige garage. Dat kan zelfs worden vergroot door de dakopbouw uit te breiden zoals bij een van de woningen zal worden toegepast. Dimensies en volumes - Patio: circa 61 m2 - Netto gebruiksoppervlak/woonvloeroppervlak: circa 161 m2 - Inhoud patiobungalow bruto: circa 550 m3 lees verder

Tweekappers CPO Mannee II Goes nu 1 jaar bewoond

Tweekappers CPO Mannee II Goes nu 1 jaar bewoond

CPOZ onderzoekt tevredenheid proces en product

Topgevels gekeimd CPO Mannee II Goes In lijn met fase I CPO Mannee 27/08/2019: het mooie weer gaf gelegenheid topgevels CPO Mannee II Goes wit te keimen. Daarmee wordt de kleurlijn gevolgd die ook in fase I is toegepast. Beide projecten vormen een prachtig beeld aan en langs de groenzone. 1e Woning W6 opgeleverd in CPO Mannee II Goes Grote tweekappers met bewoonbare zolderverdieping 24/1/2019: Eerste woning W6 opgeleverd in CPO Mannee II te Goes. Hier wordt nu druk gewerkt aan inrichting met keuken + badkamer en afwerking van wanden en vloeren. Andere 5 woningen worden in week 5 opgeleverd. Een prachtig project met grote woningen met volledig bewoonbare zolderverdieping. Bouw vordert gestaag van 6 tweekappers in Mannee. 7/09/2018: De bouw vordert gestaag van 3 x 2 twee-onder-een kap woningen in Mannee Goes. De casco's + kappen zijn gezet en thans worden de gevels opgemetseld. De 6 opdrachtgevende huishoudens krijgen een zeer grote woning met hoge en grote zolders waar meerdere verblijfsruimtes in worden ondergebracht. 1e Paal geslagen CPO Mannee II Goes 4/6/2018: de 1e paal voor het project is geslagen op maandag 28 mei. Woensdag 30 mei voormiddag waren alle palen geslagen en de heistelling alweer opgeruimd. Omgevingsvergunning is verleend door gemeente Goes 16/05/2018: Start uitvoering in werking met aanleg van riolering. Daarnaast zal de heiploeg nog deze maand actief worden. Inschrijving CPO Mannee II Goes is gesloten! 29/3/2018: op 23 maart jl. is de Omgevingsvergunning voor de bouw van 3 x 2-1 kap woningen verleend door gemeente Goes. BouwGarant aannemerscontracten CPO Mannee II getekend 20/01/2018: Ook de 5e woning, W2, waar een optie opliep, is nu in opdrachtgeverschap genomen. Daarmee is nog 1 woning W4 beschikbaar. Er wordt hard gewerkt om de collectieve en persoonlijke ontwerpuntjes definitief te maken. 30/11/2017: Donderdag 30 november zijn door 4 huishoudens BouwGarant contracten met de aannemer getekend. Ook het eerste grondcontract is getekend. De Omgevingsaanvraag wordt een dezer dagen ingediend door RoosRos die hard doorwerkt om dit klaar te krijgen. Richting financiers zijn nodig grondcontract (koop- of erfpacht), aannemerscontract BouwGarant, en Aanvraag omgevingsvergunning. Achter de schermen word druk samengewerkt met hypotheekadviseur en notaris. Een vijfde huishouden opteert voor een langskapwoning. Zij krijgen enige ruimte hun droom te realiseren. Een 6e tevens laatste woning, langskap type, zoekt nog een opdrachtgever. U kunt zich aanmelden via het contactformulier, mailen naar info@cpoz.nl of bellen naar 06-53 32 75 35. 5/11/2017: De omzetting naar de 2-1 kap verloopt voorspoedig. De aannemer is geselecteerd en de BouwGarant contracten worden voorbereid. Er zijn 4 kandidaat-opdrachtgevers. Voor 2 Langksapwoningen worden nog opdrachtgevers gezocht. Erfpacht volgens het consumentvriendelijke Goese model is nog steeds mogelijk. Geinteresseerde huishoudens hebben het initiatief genomen. 1/08/2017: Woningen CPO Mannee II Goes zijn omgezet in 3 x 2-1 kapwoningen. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is uitgewerkt door RoosRos Architecten en gepresenteerd aan gemeente Goes. De woningen volgen de ontwerplijn van fase I. 15/02/2017: Blokje van 3 woningen kan snel gestart worden. Voor hoekwoningen W5 en W7 zijn potentiele opdrachtgevers bekend. Vraag direct informatie over grote Topgevel-tussen-woning en reserveer bij C. B. Tuinstra Mob.: 06-53-32 75 35 of mail info@cpoz.nl CPO-initiatief Mannee II verzekert zich van aannemer! Planning start bouw 2017 Q2 26/10/2016: Het CPO-initiatief heeft zich versterkt met een aannemer. Deze heeft een actuele raming bouwkosten opgesteld die aansluit bij gestelde budgetten. Een eerste huishouden gaat als kartrekker fungeren voor fase 2A. De planning is een start bouw in Q1 2017 en een oplevering in Q3/Q4 2017. Er zijn nog woningen vrij. Info bij Hans Kamerik: hanskamerik@gmail.com of 06-34346562. Voorshands wordt uitgegaan van een lucht-water warmtepomp als hoofdverwarmingsbron. Een LW-WP komt in aanmerking voor ISDE-subsidie van het Rijk. Samen met Dubourgraaf wordt gekeken naar een alternatief energiesysteem met solar als basis. Ook dit systeem komt in aanmerking voor ISDE-subsidie. Het experimentele karakter vergt echter extra zekerheden. CPOZ gaat op zoek naar sponsorbijdragen. Donderdag 29 sept. Informatiemarkt Mannee 27/09/2016: Donderdag 29 september start om 17.00 uur Informatiemarkt Nieuwbouwwijk Mannee. CPOZ is aanwezig op locatie Mannee in de School. De Informatiemarkt sluit om 21.00 uur. Zie ook de Bijlagen. Er zijn thans 3 geinteresseerden. 1 Huishouden gaat voor hoekwoning Oost, 2 huishoudens voor de 2 topgevelwoningen, en hoekwoning West is nog vrij. Kick off blokje 3 of 4 woningen CPO Mannee II Dubourgraaf opdracht verkenning alternatief energiesysteem 6/05/2016: Voor hoekwoningen Oost en West in fase 2A zijn gegadigden. De Topgevel(tussen)woningen zijn nog vrij. Dat kunnen 2 topgevel woningen zijn met een beuk van 5,70 meter of 1 grote topgevel woning met een beuk van 6,20 meter. Bij 1 nieuwe kandidaat-opdrachtgever kan het voorbereidend proces gestart worden. De verkaveling is vernieuwd naar 7 woningen. Zie bijlage. Er is samen met Dubourgraaf gekeken naar een nieuw energieconcept. Zie bijlage. Dubourgraaf heeft opdracht om dimensies, prestaties, haalbaarheid van het alternatief energiesysteem te onderzoeken. De eerste resultaten worden medio juni verwacht. 13/10/2015: Donderdag 8 oktober heeft de kick off plaatsgevonden voor het eerste blokje van 4 woningen in CPO Mannee II Goes. Aanwezig waren 2 huishoudens met serieuze interesse voor het particulier opdrachtgeverschap. Met een 3e huishouden is een afspraak gemaakt. Als de kerngroep uit deze 3 huishoudens gaat bestaan is er plaats voor nog 1 huishouden. Een vervolg bijeenkomst samen met architect RoosRos staat op het programma. Een onderwerp is de keuze van het energiesysteem en de condities van erfpacht. U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor deze bijeenkomst om kennis te maken met het project en de andere geinteresseerden. E-mail naar: info@cpoz.nl of bel: 06-53 32 75 35. 17/02/2015: Voor blokje van 4 woningen, 2 hoekwoningen en 2 topgevelwoningen zijn de nieuwste EPC-eisen verwerkt in indicatieve prijsvorming. 2 Deelnemers gaan reeds voor de hoekwoningen. Voor beide tussenwoningen worden gegadigden gezocht. Alle woningen krijgen standaard een bijkeuken Prijs inbegrepen). Op basis van erfpacht is de prijs circa € 183.000, - inclusief BTW. De erfpachtregeling is zeer gunstig. CPOZ rekent het u graag voor! Bij 3 gegadigden vormt start een bouw een overweging. 23/12/2014: circulaire van Min v Fin. spreekt van Overgangsregeling voor efpacht tot 1 juli 2015. Basis overeenkomst met gemeente. Feitelijke levering en afname grond op erfpacht tot uiterlijk 31 december 2016. Profiteer van de Overgangsregeling op basis van 6% Overdrachtsbelasting en schrijf in op CPO Mannee II Goes. CPOZ rekent het graag aan u voor! 9/12/2014: Het Rijk, staatssecretaris Wiebes is voornemens per 1-1-2015 nieuwbouw op erfpacht in het 21% BTW tarief onder te brengen. Daarmee vervalt het gunstige 6% tarief bij overdrachtsbelasting. Hopelijk kan een overgangsregeling nog soelaas bieden. Zie verder CPOZ Memo Erfpacht per 1-1-2015 in de bijlage. CPOZ is bezig met een blokje van 4 woningen. Nu kan nog nog worden ingeschreven op de 2 Topgevel Tussenwoningen. CPOZ berekent voor u het erfpachtvoordeel bij 6% overdrachtsbelasting. De akte van overdracht op basis van erfpacht moet nog dit jaar gepasseerd worden. Neem contact op met CPOZ om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Bel 06 53 32 75 35. 1/06/2014: CPO Mannee II: 8 woningen in voorbereiding. Dinsdag 24 juni Informatie bijeenkomst over het project en over de erfpachtcondities in het Stadskantoor gemeente Goes. Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom. U kunt zich degewenst opgeven via info@cpoz.nl of via het contactformulier op deze website! Fase 2 van CPO Mannee is nu in voorbereiding. De kavels zijn met respectievelijk 194 m2, 211 m2 en 350 m2 groter dan in fase 1. Dan is het nu het juiste tijdstip om gebruik te maken van de gunstige erfpachtregeling van gemeente Goes. Er zijn 3 typen woningen ontwikkeld in samenwerking met geïnteresseerden. Een Erker-hoekwoning (beuk 6,42m) van 434 m3, een Topgevelwoning (beuk 5,70m) van 409 m3, en een Tussenwoning (beuk 6,20m) van 413m3 inhoud. De woningen zijn uitermate gunstig gelegen vrijliggend aan centrale groenstrook. De mogelijkheid is aanwezig om al met 4 woningen te starten, zie verkaveling type B. Duurzaam bouwen wordt samen met U als opdrachtgever vorm gegeven binnen uw budgettaire mogelijkheden. Een Warmtepomp vormt de standaard warmtebron gegeven het feit dat Mannee geen gasaansluiting heeft. Het project CPO Mannee II is al ver ontwikkeld vanuit bewonerswensen en kan snel in aanbouw worden genomen bij voldoende belangstelling. Daarvoor zijn 4 gegadigden al voldoende. Neem vrijblijvend contact op met: CPOZ (www.cpoz.nl, info@cpoz.nl), Catrinus Tuinstra (06-53 32 75 35). lees verder

Donderdag 29 november 19.30 uur Meet up Wonen in ZB!

Donderdag 29 november 19.30 uur Meet up Wonen in ZB!

EXPO AT HOME Samen Bouwen Samen Wonen in de ZB

CPOZ viert 10-jarig bestaan met Expositie! 25/11/2018: Op donderdag 29 november vindt de Meet up 'Wonen' plaats in de ZB. Zie uitnodiging in de bijlagen. CPOZ is aanwezig vanaf 18.30 uur om tekst en uitleg te geven over collectief opdrachtgeverschap en de gerealiseerde cpo-projecten in Zeeland. 24/09/2018: CPOZ viert dit jaar haar 10-jarig bestaan met een Expositie AT HOME Samen Bouwen Samen Wonen. De expositie, een coproductie met de ZB, toont een twintigtal Europese projecten die gerealiseerd zijn in eigen beheer. De Expo is samengesteld door het Deutsches Architekturmuseum - DAM - uit Frankfurt am Main. De expositie wordt aangevuld met een aantal cpo-projecten in Zeeland. De expositie wordt vrijdag 12 oktober geopend, en loopt tot en met zaterdag 1 december. De toegang is gratis. In de bijlage de perspublicatie, de uitnodiging voor de opening en de briefkaart met info. lees verder

W5+W6 CPO Rittenburg Levensloop opgeleverd

W5+W6 CPO Rittenburg Levensloop opgeleverd

Uitstekende score luchtdichtheidsmeting!

20/12/2017: W5+W6 zijn woensdag 20 december 2017 opgeleverd. Frank Joosse overhandigde namens Bouwbedrijf De Delta de sleutels. Piet Dekker - bouwbegeleider tijdens uitvoering namens CPOZ - verzorgde voor bewoners tevens de eindoplevering volgens Woningborgprotocol. Uitstekende score luchtdichtheidsmeting. Met respectievelijk 0,17 en 0,18 qv10 op de luchtdichtheidsmeting via de blowerdoortest presteren de woningen aanzienlijk beter dan het ambitieniveau bij woningen uitgerust met balansventilatie (WTW) =0,40 qv10. In het Bestek is op advies van CPOZ kierdichtheidsklasse B opgenomen. Op advies van Dubourgraaf is een hoogwaardig WTW-installatieconcept opgenomen met centrale luchtaanvoer- en afvoer. Maar ook een goede uitvoering is belangrijk, en genoemde scores bewijzen dat. De woningen zitten zelfs bijna op Passiefhuis-niveau (qv10 = 0,15). Volgens een bron tekent 15% hogere luchtdichtheid voor 10% minder energieverbruik! Maar naast warmteverliezen bij overdruk, is bij onderdruk sprake van tocht met verminderd comfort, en van vocht & condensatie in de constructie met verminderde levensduur. Een goede score op de luchtdichtheidsmeting benadrukt de waarde die CPOZ hecht aan een duurzaam gebouwde woning. CPO Rittenburg Levensloop is volledig afgenomen. Levensloopwoning CPO Rittenburg W3 +W4 hebben opdrachtgever. 1/12/2017: Het Woningborgcontract voor W4 is getekend. Onderzocht wordt het alternatief van een Lucht-Water Warmtepomp met als uitkomst een zeer lage EPC-score. 15/11/2017: Voor W3 + W4 zijn opdrachtgevers gevonden. Het Woningborgcontract met de aannemer voor W3 is inmiddels getekend. Voor W4 is het contract voorbereid. Er wordt nog gekeken naar de optie Lucht Water Warmtepomp i.p.v. HRCV. Daarmee kan de EPC nog beter scoren bij deze toch al duurzame woning en komt groenfinanciering in beeld. De bouw start begin volgend jaar. 2/08/2017: Een huishouden heeft een optie genomen op W4. De optie op W3 is teruggegeven, waardoor deze als laatste CPOZ woning nog beschikbaar is. De CPOZ Levensloopwoningen worden kwalitatief hoogwaardig en duurzaam opgeleverd. De netto energielasten van deze grote woningen (circa 665 m3 inhoud) bedragen circa € 75, - per maand. (voorlopig voorschot). Levensloopwoningen CPO Rittenburg W5 + W6 in aanbouw genomen. 1/07/2017: W5 + W6 zijn in aanbouw genomen. Levensloopwoningen Rittenburg W1+W2 opgeleverd! 7/02/2017: Op dinsdag 7 februari zijn Levensloopwoningen W1+W2 op Rittenburg opgeleverd. Eind februari, begin maart worden W5+W6 in aanbouw genomen. Er zijn informele opties, maar ook nog woningen vrij! Bel C. Tuinstra: 06-53 32 75 35 of mail: info@cpoz.nl voor nadere informatie. Levensloopwoningen met/zonder opbouw CPO Rittenburg Indrukwekkende footprint W1 + W2 18/10/2016: In de Middelburg & Veerse Bode wordt aandacht besteedt aan CPO Rittenburg Levensloop. Ger Wolters en Ankie Boon worden geportrerteerd in hun woning in aanbouw. Bouwen van je eigen duurzame levensloop woning is leeftijdloos! Zie de bijlage. 7/10/2016: Breedplaatvloer 1e verdieping is nu gelegd. Het metselwerk buitengevel is zichtbaar aangevangen. Het 'dikke' isolatiepakket is overal goed zichtbaar. Zie bijlage. 26/09/2016: Opbouw binnenwanden W1 + W2 in volle gang. Op foto's bijlage is goed te zien dat omwille vermijden lucht-geluidsoverdracht de woningscheidende wanden respectievelijk 12 en 15 cm dik zijn. Verder zichtbaar uitstekend geisoleerde bg kanaalplaatvloer op Rc = 4,5 en uitstekend geisoleerd spouwblad op Rc = 7,0. 2/09/2016: Met plaatsing kanaalplaatvloerdelen is de begane grond vloer van W1 + W2 voltooid. Footprint beide woningen is aaneengesloten van indrukwekkend formaat. Begane grond vloer heeft Rc-waarde = 4,5 en scoort daarmee een hogere isolatiewaarde dan het Bouwbesluit. Zie bijlagen foto's. Er zijn nog verschillende kavels-woningen beschikbaar. Voor eenlaagse type W3 + W4 is een variant denkbaar waarbij slaapkamer 2 naar voorzijde woning verhuist. De berging verhuist en combineert tot bijkeuken en sluit direct aan op de keuken. 21/07/2016: Heistelling onder strak blauwe hemel opgebouwd. Palen voor W1 + W2 inmiddels geheid. Aan W7 + W8 wordt met opdrachtgevers gewerkt. Overige woningen nog beschikbaar. 18/05/2016: Omgevingsvergunning definitief verleend per 20-04-2016. Eind mei is deze onherroepelijk. Technische Omschrijving (TO) en Kleur- en Materiaalschema (KMS) zijn definitief. TO en KMS zijn op verzoek beschikbaar. Voor Woning 1 en 2 zijn definitieve Koop-Aanneming-Overeenkomsten met de Delta gesloten. Zij worden in juli in aanbouw genomen. Voor Woning 5, 6 en 7 zijn kandidaat-opdrachtgevers. Woning 3, 4 en 6 zijn - per saldo in- en uittreders - beschikbaar. Zie Bijlagen - Status Verkopen, - Informatie W4, - Informatie W6, - Ontwerptekeningen W4 en W6. Opties verlengen begane grond, toepassen bovenbouw, vergroten bovenbouw, aanpassen indeling plattegronden zijn bespreekbaar. Bel 06-53 32 75 35 of mail naar info@cpoz.nl. 15/02/2016: In project 4 x 2 onder 1 kap Rittenburg Levensloopwoningen Middelburg is 1 laagbouw woning beschikbaar gekomen. Een participerend huishouden ziet af van verdere deelname. Woning 4 aan P.J. Meertensstraat 9 t/m 23 aan het water heeft een kavel van 293 m2 en een woninginhoud van 458 m3. De grondkosten bedragen € 88.576, -. De raming stichtingskosten bedraagt < € 289.000, - inclusief grond en BTW. Onderhandelingen met de Delta over definitieve aanneemkosten zijn gaande. De indeling kan aangepast worden, bijvoorbeeld zoals kavel-woning 3 met grotere 2e verblijfsruimte/gastenkamer en dan kleinere berging, een hoekkeukenoplossing, een grotere badkamer, enz. Optie bovenbouw: Een te onderzoeken optie is kavel-woning 4 met een bovenbouw uit te voeren zoals bij de andere woningen (verschillende mogelijkheden). Vraagt u naar de mogelijkheden! De Omgevingsvergunning voor 8 woningen wordt eind deze maand definitief ingediend. Oplevering is voorzien eind 2016. In de bijlage de ontwerpschetsen. 23/12/2015: CPOZ zet duurzame standaard Rittenburg Middelburg! Keuze voor Zeer ENergiezuinige woning (ZEN) Eerste CPO deelnemer principe contract getekend met bouwbedrijf de Delta. CPO groep kiest voor concept Duurzame Energiezuinige Woning (ZEN) met hoge Rc-waardes, vloer Rc = 4,5, gevel Rc = 7,0 en dak Rc = 8,0. Daarnaast hogere U-waardes kozijn, triple glas, betere kierdichting en WTW-balansventilatie + LTV-vloeren bg +1e verdieping. WTW vermijdt roosters in ramen en vergroot gebruikscomfort. CPO groep neemt zelf regie solar toepassingen (PV, eventueel ZB). Men bepaalt individueel hoever men wil gaan om energie neutraal te worden. Een hoge dakopstand houdt de woning visueel aantrekkelijk. Voor CPOZ een nieuw resultaat om huishoudens een woning te laten bouwen beter dan het Bouwbesluit. Architecten Alliantie en Dubourgraaf hebben kennis en tools aangereikt. Bouwbedrijf de Delta heeft kostenconsequenties modellen inzichtelijk gemaakt. Deelnemers moeten voortdurend wegen tussen budget, kosten, maandlasten en toekomstwaarde. Geen gemakkelijke opgave. Maar ook het comfort helpt dan een toekomstbestendige keuze te maken. 2/11/2015: in opdracht van CPOZ heeft Dubourgraaf voor Levensloop woningen verschillende modellen met energiebesparende en energie opwekkende maatregelen doorgerekend. Een opvolgende reeks maatregelen levert besparing op de energierekening op. CPOZ heeft de besparingen gekapitaliseerd. Doel is evenwicht vinden tussen extra investeringen en besparingen bij gelijkblijvende integrale woonlasten. Zo wordt bezuinigingsmodus omgezet in investeringsimpuls met meer duurzame woning als resultaat. Dinsdag 10 november worden de resultaten met de groep besproken. 22/10/2015: CPOZ begeleid een CPO-groep bij het realiseren van 8 levensloopbestendige, energiezuinige woningen in de nieuwbouwwijk Rittenburg in Middelburg. De kerngroep van 6 huishoudens is in samenwerking met de Architecten Alliantie gekomen tot een woningindeling/plattegrond met slaapkamer en badkamer op begane grond. Momenteel wordt door de architect de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp + bestek. Planning is om eind dit jaar het aannemerscontract te ondertekenen en begin volgend jaar te starten met de bouw. Er wordt in bouwteamverband samengewerkt met bouwbedrijf De Delta. De CPO-groep heeft zich verenigd in een Kopersvereniging, die deze week is opgericht. Nog twee kavels/woningen zijn vrij. U kunt zich nu aansluiten bij deze groep. U wordt dan opdrachtgever van de bouw van uw eigen woning. In de bijlagen enkele schetsontwerpen, plattegronden, gevels, doorsneden en situering. lees verder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >