Tijd voor Zelfbouw

Kredietcrisis bevordert verdere opmars CPO

 

Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap stond de afgelopen tien jaar politiek zeer in de belangstelling.
Van een schaalsprong kwam het echter nog niet echt. Door de kredietcrisis en de daaruit voortgekomen economische recessie wordt C/PO behalve als een politieke wens, nu door veel gemeenten in ons land ook als een economische oplossing beschouwd om de woningbouwproductie zoveel mogelijk op peil te houden en de (dreigende) tekorten op de grondexploitatie te beperken.
In het februarinummer 2011 van het vakblad "Grondzaken in de Praktijk" is een artikel van Marcel Kastein van De Regie over dit onderwerp geplaatst.   Click here to find out more!