Collectief particulier opdrachtgeverschap onvoldoende benut.

geplaatst op 9 november 2010 door Wijnand BeemsterIn opdracht van RRBouw heeft RIGO Research en Advies de markt van het (collectief) particulier opdrachtgeverschap ((C)PO) in kaart gebracht.


CPO in Asten, Brabant.
Uit de resultaten blijkt dat de mogelijkheden die collectief particulier opdrachtgeverschap biedt, nog niet optimaal worden benut. RIGO ziet niet alleen onbenutte kansen voor CPO in nieuwbouw maar ook in de bestaande bouw waarbij herstructurering, doorstroming en krimp kunnen worden aangepakt.

 

Collectief particulier opdrachtgeverschap zou juist nu gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden door gemeenten. De (C)PO-markt is minder conjunctuurgevoelig, helpt gemeenten met het realiseren van ruimtelijke doelstellingen en biedt de eindconsument kwaliteit en maatwerk. Tevens is CPO mogelijk in alle prijsklassen en voor alle woningtypen.

Gemeenten die worstelen met eigen capaciteit en middelen kunnen door te kiezen voor CPO toch versneld hun doelen realiseren. CPO is niet alleen geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor verbouw zodat het kan bijdragen aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

 

In de provincie Noord Brabant zijn door CPO het afgelopen jaar 40 projecten gerealiseerd, samen goed voor zo'n 1000 woningen. Maar er moet nog veel meer gebeuren, zo constateert RIGO. Rijk en provincies moeten vooral doorgaan met hun stimuleringsbeleid, en ruimte scheppen voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Gemeenten zouden (C)PO een plaats moeten geven in de woonvisie, de bouwprogrammering, in de bestemmingsplannen en het grondbeleid. "Stem de organisatie af op CPO en maak een loket voor CPO. Wees vooraf helder over de randvoorwaarden (in geld, tijd en kwaliteit) en rem het tempo niet af", luidt de aanbeveling.

 

 

Het RIGO-onderzoek naar CPO in Podium 17 is vanaf donderdag 11 november te downloaden op www.bouwendnederland.nl